נפגעי עבודה – שימו לב למלכודות בטפסים

עורך דין נזקי גוף

שכיר או עצמאי ואפילו מתנדב שנפגעו בתאונת עבודה ומעוניינים לקבל את הפיצוי והתקבול המלא המגיע לכם, כדאי תקראו:

תהליך ההכרה בעובד שכיר או עצמאי ואפילו מתנדב כנפגע עבודה אינו מסתכם רק בהופעה בפני ועדה רפואית, כי אם ראשיתו במילוי טפסים רלוונטיים באופן המיטבי, והגשת כל טופס במועדו בצירוף מסמכים מתאימים.

סקרנו עבורכם ארבעה טפסים עיקריים שיש למלא לאורך תהליך ההכרה כנפגע עבודה, משלב הטיפול הרפואי הראשוני בקופת החולים או בחדר המיון, ועד לצורך בהכרה בעובד כנכה נזקק וקביעת שיעור נכות עבורו לפרק זמן מוגבל.

שימו לב בבקשה לדגשים – טפסי הביטוח הלאומי מהווים הודאה שלכם ושל המעסיק שלכם בעובדות, בנסיבות הפגיעה, באופי הפגיעה, השלכותיה ולכן חשוב מאוד להקפיד למלא את הטפסים בזהירות ובאופן מיטבי מבחינתכם.

ב.ל.250 / ב.ל.283  – טופס למתן טיפול רפואי לנפגע בעבודה

אחד הטפסים הכי חשובים שבעצם מהווה הודאה של המעביד לקרות התאונה ונסיבותיה.

בין היתר טופס זה מיועד למתן טיפול ראשוני לשכיר ולעצמאי שנפגע בתאונת עבודה ומסדיר את קבלת הטיפולים הרפואיים לעובד מקופת החולים ובתי החולים. עובד אשר מבוטח בביטוח לאומי זכאי לתשלום דמי פגיעה עד 91 יום בשל אי כושרו לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת.

הטופס נועד למתן מענה ראשוני בקופת החולים או במקרה חירום – בחדר המיון. המעסיק נדרש למלא את כל הפרטים בטופס, לחתום עליו ולמסרו לעובד. יש להקפיד על מילוי מדויק ומפורט של נסיבות התאונה, לרבות תאריך, שעה ומקום בו התרחשה, פרטי קופת החולים של העובד וכן האבחנה הרפואית.

כמו כן, יש להגיש טופס זה לרופא בקופת החולים ולבקש ממנו תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.

ב.ל. 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

טופס זה מיועד לעובדים שכירים, עצמאיים וכן למתנדבים שנפגעו במהלך פעולת התנדבות. הטופס משמש כהודעה על פגיעה בעבודה ויש להגישו כחלק מהתביעה לתשלום דמי הפגיעה על מנת שהמוסד לביטוח לאומי יכיר בפגיעה כתאונת עבודה. יש לצרף לטופס זה תעודה רפואית ראשונה, דו"ח מחדר המיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל מסמך אחר המעיד על הנזק אשר נגרם לנפגע כתוצאה מהפגיעה.

על עובדים זרים לצרף צילום דרכון, ועל מתנדבים לצרף טופס הפניית מתנדב, או כרטיס / תעודת מתנדב.

מוכרחים להגיש את טופס התביעה תוך שנה מהפגיעה!

במידה ומדובר בתאונת דרכים, יש לשים לב לחלק ייעודי בטופס אשר בו יש למלא פרטים על ההודעה למשטרה, מקום התאונה, פרטי הרכבים המעורבים, פרטי הנהג והנוסעים ברכב וכן פרטים בעניין תביעה, ככל שהוגשה, לחברת הביטוח.

בטופס הזה מפרטים את האיברים שנפגעו וסוגי הפגיעות שחוויתם – תפרטו כמה שיותר!

בהמשך הטופס יש למלא פרטים על מקום העבודה ולצרף תלושי שכר משלושת החודשים אשר קדמו לתאונה. כמו כן, יש למלא פרטים לגבי עיסוקים לאחר התאונה, לציין האם הנפגע שב לעבודתו, ובמידה ואכן חזר – האם למשרה מלאה או להיקף משרה אחר. יש למלא פרטי חשבון בנק. במידה וקיים פטור ממס הכנסה – יש לציין זאת.

במידה ומדובר בעובד שכיר – יש לשים לב כי על המעסיק למלא חלק גדול מהסעיפים בסוף.

ב.ל. 200 – תביעה לקבלת דרגת נכות מעבודה

טופס זה מיועד למי שנפגע בתאונת עבודה או חלה במחלת מקצוע, והוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה. המפתח הוא במילה "הוכר", כי מי שלא הוכר יכול להגיד תביעת הכרה לבית הדין לעבודה ואינו יכול להגיד תביעה לנכות.

יש להגיש את התביעה תוך שנה ממועד ההכרה של הביטוח הלאומי.

יש לשים לב כי הגשה במועד מאוחר יותר עלולה לפגוע בזכאות לקצבה, כולה או חלקה. רצוי להגיש את הטופס בסמוך לתום תקופת תשלום דמי הפגיעה, ובכל מקרה לא יאוחר ממלאת שנה להכרה בפגיעה כתאונת עבודה או מחלת מקצוע.

יש למלא בטופס זה פרטים אישיים, פרטי הפגיעה, פרטי הטיפול הרפואי, פרטי מקום העבודה והמגבלות שנותרו עקב הפגיעה. כמו כן, יש לציין פרטי חשבון בנק של התובע, כאשר חברי קיבוץ או מושב שיתופי יכולים לבקש שהקצבה תשולם לחשבון הקיבוץ או המושב השיתופי.

גם בטופס הזה מפרטים את האיברים שנפגעו וסוגי הפגיעות שחוויתם – תפרטו כמה שיותר!

לאחר הגשת התביעה, יזומן התובע לוועדה רפואית.

ב.ל. 279 – טופס תביעה להכרה בנכה נזקק

לפי תקנה 18 לתקנות הביטוח הלאומי, נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור נמוך מ-100% והוכר כנכה נזקק, עשוי לקבל דרגת נכות בשיעור של פחות מ-100% לזמן מוגבל או דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה של 4 חודשים.

לצורך השלמת קבלת קצבת נכות זמנית בשיעור של 100%, נדרש כי הנפגע יוכר כנכה נזקק על ידי המוסד לביטוח לאומי, בתהליך שיכולים ליזום הן הנפגע והן המוסד לביטוח לאומי.

להכרה כנכה נזקק זכאי נפגע עבודה אשר לגביו התקיימו שלושה תנאים מצטברים:

  1. נקבעה לו דרגת נכות מעבודה לזמן מוגבל או נכות זמנית בשיעור 100%.
  2. "ועדת רשות" של הביטוח הלאומי קבעה כי לנפגע אין סיכוי סביר לעבוד בעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה.
  3. לנפגע אין הכנסה מעבודה.

יש למלא טופס זה ולצרף אליו אישור מהמעסיק על חזרה לעבודה בתקופת הנכות הזמנית, ואחד משני המסמכים הבאים:

  1. אישור מרופא תעסוקתי בדבר רמת כושרו של הנפגע לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת ולכמה זמן.
  2. סיכום מחלה בגין אשפוז במהלך התקופה שבמהלכה נקבעה הנכות הזמנית.

פוסטים נוספים

Closeup,Woman,Holding,Her,Wrist,Pain,From,Using,Computer,Long

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

תאונות עבודה מוכרות כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה אני רואה לנכון להזהיר אתכם מראש שמדובר בנושאים מורכבים מאוד.  אני לא חושב שניתן באמצעות מאמר אח...
workloss

אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה מתחלקות לשני סוגים עיקריים –  אובדן כושר עבודה בעקבות ארוע תאונתי חד פעמי או אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או אוסף של פ...
Upset driver, stressful situations on road and fast rhythm in modern city

תאונת דרכים בדרך לעבודה – תאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך הביתה מהעבודה? מדובר בנושא מורכב ולכן חשוב לי לחלק את המאמר לכמה חלקים: מהי תאונת עבודה? ומה ההבדל בינ...
wheelchair-908343_640-1-1

הגשת תביעת נכות מהעבודה – המדריך המלא

כיצד מגישים תביעה לנכות בעקבות תאונת עבודה?  וכיצד מגדילים את הפיצוי הפוטנציאלי שלכם?  נדון ב-    ביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה – כיצד מתחילים...
תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
עורך דין בתביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה. במאמר זה נפרט כיצד תוגש תב...
דילוג לתוכן