פגיעה או חבלה, פציעה כמו גם נזק רפואי ונכות – הללו יכולים להיות תוצאה כאובה הנובעת ממגוון רחב של אירועים. נפגעתם וזקוקים לייצוג משפטי? משרד עורכי הדין בנו גליקמן מתמחה בייצוג ניזוקים ונפגעים שסבלו מפגיעה או נזק, עם אובדן כושר והשתכרות. ההתמחויות של המשרד כוללות בין היתר:

  • פגיעות ונזקי גוף לסוגיהם השונים: בארץ וכן גם בחו"ל (בזמן טיול, נסיעת עסקים וכדומה).

רשלנות רפואית

אנחנו במשרד עורכי דין בנו גליקמן, עוסקים ומתמחים בניהול תביעות שעניינן רשלנות רפואית מכל סוג, לרבות, תביעות רשלנות רפואית בניתוח, תביעות רשלנות רפואית בהיריון ולידה, תביעות רשלנות רפואית עקב אבחון שגוי או לקוי של בדיקות רפואיות, תביעות רשלנות רפואית בגין קבלת טיפול תרופתי שגוי, תביעות רשלנות רפואית עקב טיפולי שיניים ופרוצדורות קוסמטיות וכדומה.

במסגרת השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו בתחום הרשלנות הרפואית, אנו מלווים את הלקוח/ה החל משלב פגישת הייעוץ המקדימה במהלכה אנו בוחנים לעומק את עילת התביעה וסיכוייה על סמך תקדימים משפטיים, דרך שלב איסוף החומר הרפואי הנדרש לצרכי הגשת התביעה וקבלת חוות דעת מרופא מומחה ועד לשלבי ניהול התביעה אל מול הגורמים הרלוונטיים. שירותים משפטיים אלו מיועדים לכל אחד ואחת מביניכם המתמודד עם נזקים גופניים ו/או נפשיים עקב קבלת טיפול רפואי/אבחון רפואי רשלני ושגוי.

תביעות רשלנות רפואית הן למעשה תביעות משפטיות אותן ניתן להגיש תוך שבע שנים מיום קבלת הטיפול הרשלני אשר הוביל לנזק הגופני או הנפשי, כאשר במקרים בהם הנזק הרפואי/נפשי אינו מתגלה בסמוך לקבלת הטיפול, ניתן להגיש את התביעה במידה וטרם חלפו עשר שנים מיום קבלת הטיפול.

למשרדנו, אחוזי הצלחה גבוהים בכל הנוגע לניהול תביעות שעניין רשלנות רפואית, כאשר לאורך השנים ביססנו את מעמדנו המשפטי- מקצועי כאחד ממשרדי עריכת הדין המובילים בתחום הרשלנות הרפואית.

מהי רשלנות רפואית

רשלנות רפואית נוצרת כאשר נותן שירות רפואי - כגון רופא, אחות, רוקח - פעל באופן שהפר את חובת הזהירות שיש לו כלפי המטופל, תוך סטייה מנורמות הטיפול המקובלות, ועקב כך נגרם נזק למטופל.

 

כדי להוכיח שאכן אירעה רשלנות רפואית יש להוכיח את שלושת האלמנטים הבאים: המטפל התרשל בעת מתן הטיפול הרפואי, למטופל נגרם נזק, וקיים קשר סיבתי בין התנהגותו הרשלנית של המטפל לבין אותו הנזק.לספקי השירותים הרפואיים, ולרבות קופות החולים, בתי החולים, מכוני אולטרסאונד ורנטגן - בשירותו של רופא פרטי או בשירותי הרפואה האלטרנטיבית - קיימת חובת זהירות מוגברת כלפי המטופל.חובה זו כוללת התעניינות ותשאול רחב ומקיף אודות בעיותיך הרפואיות שלאו דווקא קשורות לפניה הספציפית.עילות התביעה בגין רשלנות רפואית יכולות להיגרם לכל אורך מתן הטיפול הרפואי. הרשלנות הרפואית עלולה להתרחש כבר במפגש הראשון עם נותן השירות הרפואי.היא עשויה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות, בהן: קבלת ייעוץ לתרופה לא מתאימה, הפניה לטיפול לא נכון או מזיק, היעדר מעקב וביקורת, היעדר אבחון נכון של "דגלים אדומים" בבדיקות שהופנית אליהן, לרבות בלידה, וכמובן במהלך מעקב אחר ההריון, בניתוח, באי אבחון מחלה מסוכנת, או טעות באבחון מחלה, בטיפולי שיניים, ניתוחים פלסטיים, באי מתן הסבר הולם אודות התהליך הרפואי וסכנותיו ועוד.החוקים העיקריים אשר רלוונטיים לתחום הרשלנות הרפואית הינם: פקודת הנזיקין (נוסח חדש); חוק זכויות החולה, תשנ"ו-1996; חוק בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994; פקודת הרופאים [נוסח חדש], תשל"ז- 1976; ופקודת הרוקחים (נוסח חדש), תשמ"א- 1981.

  

מהי תביעת רשלנות רפואית

במידה והינך חושד כי נגרמה לך רשלנות רפואית, חשוב ומומלץ מאד להתייעץ עם עו"ד שבקי ומנוסה ברשלנות רפואית.זאת על מנת לבחון את האפשרות האם ביכולתך להגיש תביעת רשלנות רפואית כנגד הגורם הרפואי שהתרשל כלפייך, כדי לקבל ממנו פיצויים בגין הנזק שנגרם לך.מקובל לחלק את ראשי הנזק בתביעת רשלנות רפואית לשני סוגים: ראשי נזק ממוניים - בגין נזקים כספיים, כגון הפסדי שכר בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות, דמי נסיעות, תשלום למטפלים סיעודיים, ועוד; ראשי נזק לא ממוניים - בגין נזקים לא כספיים, כגון כאב וסבל, פגיעה באוטונומיה, קיצור תוחלת החיים ואובדן סיכויי החלמה.על מנת להחליט האם יש מקום להגשת תביעת רשלנות רפואית, ישנה חשיבות עליונה לאיסוף מלוא התיעוד הרפואי הרלוונטי לך, תשאול רחב ונרחב של התהליך הרפואי אותו עברת, ולבסוף בחינת החומר הרפואי על ידי מומחה רפואי לתחום הספציפי, אשר יחווה דעתו האם אכן היתה רשלנות רפואית או לאו.

לתשומת לבך: תביעת רשלנות רפואית הינה תביעה מורכבת, אשר בד"כ הטיפול בה עד לקבלת הפיצוי הכספי נמשך זמן רב.משרד עו"ד רשלנות רפואית בנו גליקמן נמנע מהגשת תביעות סרק שאינן זוכות לתמיכה ולאישור היועצים הרפואיים שלנו.

עוד יש לקחת בחשבון את שיקול התיישנות תביעת הרשלנות הרפואית.ככלל, כאשר מדובר במטופל בגיר, מגיל 18 ומעלה, יש להגיש את תביעת הרשלנות הרפואית תוך 7 שנים ממועד מתן הטיפול הרפואי שגרם לו לנזק, ואילו כאשר מדובר במטופל קטין, שטרם מלאו לו 18 שנים, ניתן להגיש את תביעת הרשלנות הרפואיתעד שהוא יגיע לגיל 25.

 

מתי נזהה נפגעי רשלנות רפואית?

שלב א'הוכחת התאונה/הארוע הרשלני – נבחן את סיכויינו להוכיח את ההליך הרשלני עליו תבוסס טענת הרשלנות הרפואית.

למשל אם מדובר בהליך ניתוחי כושל או אי אבחון מחלה או טיפול תרופתי שגוי עלינו לאסוף תעוד רפואי כדי לבסס את הבסיס העובדתי להוכחת הרשלנות הרפואית.בשלב הזה נבצע בחינה ראשונית של היכולת שלנו להוכיח בבית המשפט את הרשלנות הרפואית ונסיבותיה, כאשר במקביל נפנה למוסדות הרפואיים להעתקת מלוא התיקים הרפואיים כדי שדבר לא יעלם מעינינו.

שלב ב'הוכחת הרשלנות/חבות – לאחר הוכחת הבסיס העובדתי אנו צריכים להוכיח רשלנות רפואית במישור המשפטי והרפואי.

בתיקי תביעות רשלנות רפואית תביעתנו מבוססת על חוות דעתו של המומחה הרפואי לתחום הספציפי אשר אמון על בדיקת מלוא התיעוד הרפואי ושמיעת סיפור המקרה כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר עבורכם.

נפגעי רשלנות רפואית

שלב ג'הוכחת הנזק - נזק מוכיחים באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי שקובע את שיעור הנכות והטיפולים הרפואיים להם אתם זקוקים. בנוסף נזק מוכיחים באמצעות קבלות וחשבוניות (בגין שירותים רפואיים, עזרת צד ג' והוצאות למיניהן), כאשר פגיעה בשכר מוכיחים באמצעות תלושי שכר ואישורי מעסיקים.

שלב ד'הוכחת הקשר הסיבתי בין הרשלנות לבין הנזק - צריך להוכיח את הקשר הסיבתי (עובדתי ומשפטי) בין התאונה/הארוע/הרשלנות לבין הנזק.חשוב לשים לב, כי בתביעות רשלנות רפואית ארבעת השלבים הראשונים שלובים זה בזה. דהיינו איסוף ולימוד הפן העובדתי של המקרה, בשילוב עם קביעת וחוות דעת המומחה רפואי בתחום הרלוונטי מבססים לנו את התביעה, כך שהמומחה הרפואי אמור לחבר את כולם יחדיו במסגרת חוות דעתו שתהווה ראיה בבית המשפט והיא אבן הבסיס של התביעה.

לכן בתביעות רשלנות רפואית חשיבות עליונה ל"איכות" המומחה הרפואי שמלווה אותנו ומבסס את תביעתנו.

שלב ה' - כימות הנזק (מבחינה כספית) - מהו גובה הפיצוי המגיע לי? זאת בהתאמה לנפגע הספציפי, לנסיבות הרשלנות, להוצאות שגרמה ותגרום הרשלנות הרפואית, לגילו של הנפגע, לשכרו של הנפגע, תוחלת חייו של הנפגע וכמובן ביחס לשיעור הנכות הרפואית שהוערכה על ידי המומחה הרפואי.שלב ו'הגשת תביעה לבית המשפט וניהולה עד לקבלת הפיצוי האופטימלי מבחינתנו (באמצעות פשרה או פסק דין).כימות הנזק בהליך המשפטי מבוסס על מסמכים ואסמכתאות שנמציא לבית המשפט ועל חוות דעתו של המומחה הרפואי. במהלך ניהול התביעה יתכנו מספר מצבים בהם נכמת את הנזקים וזאת במהלך מו"מ, באמצעות הגשת תחשיבי נזק לבית המשפט, הליכי גישור / בוררות או בפסק דין של בית המשפט.

מאמרים: רשלנות רפואית במהלך הלידה – מצוקה עוברית/נזק ליילוד רשלנות רפואית בניתוח רשלנות רפואית בניתוחים קוסמטיים מהי הסכמה מדעת? ומה היא פגיעה באוטונומיה? רשלנות רפואית ברפואת שיניים

פגיעה בתאונות דרכים

תחום משפטי נוסף בו אנו עוסקים ומתמחים הינו תחום מיצוי הזכויות לנפגעי תאונות דרכים.

על פי החוק המונהג במדינת ישראל, כל אדם המוצא את עצמו נפגע בתאונת דרכים, זכאי לפיצוי כספי בגין נזקי גוף אשר נגרמו לו כתוצאה מתאונת הדרכים בה הוא היה המעורב וזאת ללא קשר לשאלה האם הוא אשם בקרות התאונה. ניהול תביעות פגיעה בתאונות דרכים במשרדנו, הינו שירות משפטי המיועד לכל אחד ואחת מביניכם המתמודד עם נזקי גוף עקב תאונת דרכים בה הוא היה מעורב. חשוב לנו לציין ששירות זה מיועד גם במקרים בהם מגיש התביעה הינו הולך רגל אשר נפגע מרכב פוגע.

ברוב המקרים, הליך התביעה מתנהל אל מול חברת הביטוח באמצעותה הרכב מבוטח בביטוח חובה שהוא סוג של ביטוח המיועד לצרכי כיסוי נזקים גופניים אשר נגרמו לעוברי דרך ו/או משתמשי הרכב במקרה של תאונת דרכים. יחד עם זאת, חשוב לנו לציין שתביעת פגיעה בתאונת דרכים מתאפשרת גם במקרים בהם הרכב הפוגע לא היה מבוטח בביטוח חובה וגם במקרים בהם מדובר בתאונת "פגע וברח", וזאת באמצעות הגשת התביעה ל-קרנית, הקרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים.

לרשותנו, ניסיון משפטי רב שנים בכל הנוגע לניהול וליווי תביעות ומיצוי זכויות לנפגעי תאונות דרכים, כאשר השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו בתחום זה מותאמים באופן פרטני להיקף הפגיעה הגופנית על פיה נקבעים גם סכומי התביעה.

השגת פיצוי בתביעות ביטוח

ניהול תביעות ביטוח מכל סוג ובכל סדר גודל, הינו תחום התמחות נוסף בו אנו במשרד עורכי הדין בנו גליקמן עוסקים ומתמחים. ניהול תביעות ביטוח באמצעותנו, מאפשר גם להבטיח את קבלתן של מלוא הזכויות הביטוחיות העומדות לרשותכם בכל אותם מקרים בהם תדרשו להפעיל את הביטוח הרלוונטי, וזאת גם במקרים בהם חברת הביטוח מנסה "להתנער" מאחריותה בכל דרך אפשרית.

ניהול תביעות ביטוח באמצעותנו הינו הליך משפטי המשלב בתוכו את כל הפעולות הנדרשות לצורך השגת פיצוי הולם מחברת הביטוח והוא מתייחס לתביעות ביטוח מכל סוג, לרבות, ביטוחי בריאות וסיעוד, ביטוחי מחלות קשות, ביטוחי חיים, ביטוחי אובדן כושר עבודה, ביטוחי דירה, רכב ורכוש, ביטוחי עסקים וכדומה. במסגרת השירות המשפטי המוצע על ידינו, אנו נלווה אתכם לאורך כל שלבי התביעה הרלוונטיים, משלב איסוף המידע והמסמכים הנחוצים לכם לצורך הגשת התביעה, דרך בניית תיק תביעה ועד לשלבי ניהול משאים ומתנים טרום הליכים משפטיים אל מול החברה המבטחת.

לאורך השנים, ייצרנו עשרות תקדימים משפטיים בתיקי תביעות ביטוח, כאשר ההצלחה המשפטית שלנו בתחום זה מבוססת על ההיכרות המעמיקה שלנו עם תחום דיני החוזים והביטוח. לאורך התהליך אנו נדרג לכך שחברת הביטוח תעמוד מאחורי כל אחת מהבטחותיה החוזיות בהתאם לסוג ותנאי הפוליסה אותה רכשתם באמצעותה, וזאת גם במקרים בהם היא מנסה להתנער מאחריות וגם במקרים בהם חברת הביטוח מנסה להפחית את גובה הפיצוי המגיע לכם.

פגיעה בעבודה

אנחנו במשרד עורכי דין בנו גליקמן, עוסקים ומתמחים גם בליווי משפטי לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

בתחום זה, חשוב לנו שתדעו שעל פי חוקי העבודה המונהגים במדינת ישראל, כל עובד המוצא את עצמו נפגע כתוצאה מתאונת עבודה ו/או מחלת מקצוע, ראשי להגיש תביעה לקבלת פיצוי כספי ממספר גורמים שונים הכוללים בין היתר את המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח המבטחות את מקום העבודה בו התרחשה תאונות העבודה, המעסיק הישיר בגין עוולת רשלנות מצידו אשר גרמה לתאונת העבודה ו/או למחלת המקצוע ואף את חברות הביטוח המבטחות את רכבי העובדים בכל אותם מקרים בהם תאונת העבודה היא למעשה תאונת דרכים אשר התרחשה בדרכו של העובד למקום העבודה ו/או בחזרה ממקום העבודה. ניהול תביעות פגיעות בעבודה באמצעותנו הינו שירות משפטי המשלב בתוכו הליך מיצוי זכויות מלא ומקיף לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע.

שירות משפטי זה מבוסס על הידע המשפטי רב השנים העומד לרשותנו בתחום תביעות הביטוח ועל ההיכרות המעמיקה שלנו עם תחום תאונות העבודה ומחלות המקצוע, כאשר ההתמחות המשפטית שלנו באה לידי ביטוי גם בניהול תביעות מיצוי זכויות אל מול המוסד לביטוח לאומי וגם אל מול חברות הביטוח השונות. בדומה לכל תחום משפטי אחר בו אנו עוסקים ומתמחים, גם בתחום מיצוי זכויות לנפגעי תאונות עבודה ומחלות מקצוע, הובלנו עשרות תקדימים משפטיים לאורך השנים.

נזקי גוף

נפגעתם במהלך חופשה או טיול בחו"ל? נגרם לכם נזק גופני עקב מפגע עירוני כזה או אחר? מתמודדים עם טראומה נפשית עקב תקיפה פיזית? אצלנו במשרד עורכי דין בנו גליקמן, תוכלו למצוא עורך דין נזקי גוף העוסק ומתמחה בניהול תביעות נזיקין שעניינן פגיעות ונזקי גוף.

על פי החוק הישראלי, כל אדם שנפגע בנזק גוף (פיזי או נפשי) עקב אירוע שנגרם לו על ידי גורם מזיק כלשהוא, זכאי להגיש תביעת נזיקין שהסעד העיקרי בה הינו פיצוי כספי שגובהו נקבע בהתאם להיקף הפגיעה ומידת הנזק. חשוב לציין שמדובר הן בנזקים פיזיים והן בנזקים נפשיים העלולים להיגרם עקב טראומה נפשית, עוגמת נפש וכדומה. בתחום זה, אנו מייצגים ומלווים לקוחות אשר נפגעו ו/או חוו נזקי גוף כתוצאה ממעורבותם באירוע תאונתי העלול להתרחש בכל מקום ובכל זמן, כאשר ההתמחות המקצועית שלנו בתחום זה חולשת גם על פציעות ופגיעות במהלך שהותכם בחו"ל, פגיעות ונזקי גוף שמקורם מפגע עירוני כזה או אחר ונזקי גוף שנגרמו עקב נשיכה על ידי כלבים (כאשר תחום האחריות מוטלת על בעלי הכלבים).

לרשותנו, ניסיון משפטי רחב היקף המבוסס בין היתר על תקדימים משפטיים אותם ייצרנו לטובת לקוחותינו לאורך השנים בתחום תביעות נזיקין. להיוועצות מוקדמת עם עורך דין נזקי גוף ופגישת הכירות לא מחייבת עם השירותים המשפטיים המוצעים על ידינו, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר עוד היום.

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו עכשיו: 03-6135337