מכירים אנשים שנפגעו בעבודה ואינם מסוגלים לחזור לעבוד בגלל הפגיעה?

כנראה שהם מקבלים דמי פגיעה וקצבת נכות מהביטוח הלאומי, אך אלו משולמים לתקופה מוקצבת מראש.

מה קורה עם יכולתם להתפרנס ולהתקיים בכבוד של נפגעי תאונות העובדה, במידה ואינם יכולים לשוב לעבודה לאחר פרק הזמן שנקבע על פי החוק? או אם נכותם הזמנית כפי שנקבעה בוועדות הביטוח לאומי נמוכה מ-100%?

הידעתם? אדם יכול לקבל מעמד של נכה נזקק.

דהיינו – יכירו בו כ-100% נכה – כאשר:

· אינו מקבל הכנסה.

· נקבעה לו נכות נמוכה יחסית.

· אין לו את היכולת להשתכר בעקבות פגיעה ותאונת עבודה, שלאחריה נדרש שיקום המקשה עליו לחזור ולתפקד כראוי, או שאינו מסוגל לעבוד כלל.

ההכרה כנכה נזקק נעשית על-ידי ועדת רשות של המוסד לביטוח לאומי, המורכבת מפקיד שיקום, רופא ועובד מינהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי.

הכרה זו מאפשרת לנפגע בעבודה להתמודד עם מצב הביניים שבין סוף תקופת קבלת דמי הפגיעה בעבודה ותחילת חזרתו לעבודה, במקרים בהם הנכות אינה קשה באופן קבוע, אולם היא לא מאפשרת לו בינתיים, לחזור למעגל העבודה.

מתי נפגע עבודה הוא "נכה נזקק"?

תהליך ההכרה כנכה נזקק יכול להתבצע ביוזמת ועדת הרשות של המוסד לביטוח לאומי או ביוזמת נפגע העבודה/הנכה עצמו.

הועדה יכולה לקבוע כי האדם שבפניה "כביכול" נכה בעל 100% נכות, ולכן הוא זכאי לקצבה חודשית גבוהה יותר מזו לה הוא היה זכאי במידה והיו מחשבים את אחוזי הנכות הזמנית שלו בלבד.

ועדת הרשות מוסמכת לקבוע סטאטוס של "נכה נזקק" למשך ארבעה חודשים. לאחר ארבעת החודשים, אותו אדם יכול להגיש תביעה נוספת להמשך ההכרה וזאת למשך תקופות זמן נוספות. בכל בקשה מחודשת, ועדת הרשות צריכה לקבוע האם הוא עומד בקריטריונים לקבלת הסטאטוס.

"נכה נזקק"- מי זכאי להכרה?

נפגע עבודה העומד בכל התנאים הבאים:

· נקבעה לו דרגת נכות מעבודה לזמן מוגבל או נכות שדרגתה זמנית בשיעור הנמוך מ-100%.

· ועדת רשות מטעם המוסד לביטוח לאומי קבעה כי אין לו סיכוי סביר לעבוד בעבודה כלשהי עקב הפגיעה בעבודה.

· אין לו הכנסה מעבודה או תעסוקה.

נכה נזקק

כיצד מגישים את הבקשה להכרה כ"נכה נזקק"?

· ממלאים טופס תביעה להכרה כנכה נזקק (טופס ביטוח לאומי 279) ומגישים אותו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בו הוגשה תביעתכם להכיר בתאונה כתאונת עבודה ולהכיר בכם כנפגעי עבודה.

· לטופס התביעה מצרפים אישור מהמעסיק לגבי מועד החזרה לעבודה בתקופת הנכות הזמנית – דהיינו יש לסמן בטופס ש"טרם חזרתם לעבודה".

· אחד משני המסמכים הבאים:

א. אישור מרופא תעסוקה בדבר רמת הכושר (או אי הכושר) לעבוד בעבודה או בעבודה מתאימה אחרת ולאיזו תקופת זמן.

ב. סיכום מחלה בגין אשפוז במהלך התקופה שבה נקבעה הנכות הזמנית.

הגשת תביעה לקבלת הכרה כ"נכה נזקק" בביטוח הלאומי הינה תביעה מורכבת.

אתם מוזמנים להתייעץ שכן מדובר במהלך קריטי העשוי להשפיע באופן ישיר על איכות חייכם מבחינה כלכלית.

משרדנו עומד לרשותכם,

אנו מתמחים בתביעות רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תאונות דרכים ותביעות ביטוח.

טלפון: 03-6135337 פקס: 03-6134158 (מגדלי התאומים 2 ברמת גן – אזור הבורסה)