על בסיס פוליסת ביטוח פרטית שרכשת (למשל ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה או ביטוח תלמידים) קמה לך זכות לתבוע ולדרוש פיצוי כספי בגין נזק גוף, נכות ומוות מחברת הביטוח שהנפיקה את הפוליסה.

תביעות ביטוח – מה לעשות במהלך רכישת הפוליסה

לעתים קיימת חפיפה בין נזקי הגוף המתרחשים בעקבות תאונת דרכים, תאונת עבודה ורשלנות רפואית ועומדת בפניך אפשרות לכמה תביעות נפרדות, שיתכן ובהתאם לתנאי הפוליסה והחוק אינן מתקזזות. קיימים מגוון ביטוחים פרטיים, שלעתים אינך מודע להם כלל, כמו למשל קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, כאשר החוזה הביטוחי – פוליסת הביטוח קובעים את תנאי זכאותך לקבלת הפיצוי הכספי.

תביעות ביטוח

פוליסות הביטוח הינן מורכבות ומחייבות הבנה ונסיון בקריאתן, לפי כללי הפרשנות שנקבעו בפסיקת בית המשפט ואלו מהוות תנאי בסיסי ועיקרי לזכאותך לפיצוי הכספי המגיע לך.

במועד רכישת הפוליסה תשתדל להבין במידת האפשר את מלוא תנאיה, לא להתבייש לשאול שאלות את נציגי המכירות, דווח אך ורק אמת אודות מצבך הרפואי וכן שמור על תנאי הפוליסה
ועל כל מסמך הקשור לביטוח, היות ויתכן ותזדקק לו בעת קרות "מקרה הביטוח".

לתשומת לבך,
תקופת ההתיישנות בגין תביעה ודרישה על בסיס פוליסת ביטוח הינה שלוש שנים בלבד, אלא אם כן בפוליסה נרשמה תקופה ארוכה יותר, לפיכך יש לשים לב למועד היווצרות
"עילת התביעה" / "מקרה הביטוח" ולהיוועץ עם עורך דין על מנת להבין את מכלול זכויותיך. 

במסגרת פגישתנו נבחן תנאי הפוליסה הרלוונטית אל מול סיפור המסגרת שלכם ואל מול התעוד הרפואי שברשותכם, כך שנוכל להעריך את סיכויינו להצליח בתביעת הביטוח
וזכאותכם לקבלת כספים לפי תנאי חוזה הביטוח שרכשתם.

תביעות ביטוח – מחייבות את המבוטח לעמוד בתנאי הפוליסה שרכש לעצמו

בפועל מדובר בחוזה ביניכם לבין חברת הביטוח ויש לבחון את אירוע הנזק שלכם – האם מקורו בתאונה? האם מדובר במחלה? האם נותרה נכות? וכך הלאה.

תביעות ביטוח

למשל אם רכשתם ביטוח תאונות אישיות ולפתע פתאום חליתם במחלה, יתכן והביטוח הזה לא יפצה אתכם בגין הנזק הפיזי והנכות הרפואית. עלינו לבחון את הגדרות הפוליסה
הלרוונטית וכיצד זו מגדירה "ארוע ביטוחי".

דוגמא נוספת ורלוונטית היא פוליסות נכות או תאונות אישיות שמחריגות תאונות דרכים או פגיעות במילואים. דהיינו אם נפגעתם בתאונת דרכים או מילואים אז אינכם זכאים לכל פיצוי.

במידה ונמצאה עילת תביעה על בסיס פוליסת הביטוח וחברת הביטוח אינה מודה בחבותה לשלם לכם פיצוי כספי אז תוגש תביעה לבית המשפט.

מאמרים:
תאונות תלמידים (ילדים עד גיל 18) – ביטוח תאונות אישיות
תביעות אובדן כושר עבודה

פגיעות ספורט