נפגעי עבודה – תביעה לתשלום גמלה לבני משפחה של מי שנפטר מפגיעה בעבודה


בכל שנה מתרחשות בארץ תאונות עבודה רבות, להן תוצאות קטלניות. רוב הפגיעות הקשות במקומות העבודה העלולות לגרום למותם של עובדים, מתרחשות בענפי הבינוי, המסחר והתעשייה.
הגורם הדומיננטי ביותר לפציעות ומוות הוא בעיקר הנפילה מגובה רב ושימוש בכלי הרמה ומנופים. נפילה מגובה כוללת נפילות מגגות, פיגומים, נפילות לפירים פתוחים, נפילה מסולמות, סככות ועוד.
חלק מתאונות אובדן כושר עבודה מתרחשות כתוצאה מהתחשמלות, ממכה חזקה מעצם או גוף בתנועה ואחרות מהתמוטטות או מקריסה.

סיבות נוספות לתאונות הן שימוש בציוד לא תקין, חוסר הקפדה על נהלים ותקנות הבטיחות בעבודה, תנאים לא תקינים בסביבת העבודה, כלים חדים ומכונות כבדות המצויים בשטח ללא השגחה.
תאונות עבודה רבות הגורמות למות העובד, מתרחשות בתחומים נוספים. הווה ידוע כי בני המשפחות, השארים, זכאים לקצבאות לפי חוק הביטוח הלאומי, בעקבות פטירת יקיריהן בתאונה.
חשוב לשים לב כי שאריו של נפגע בעבודה זכאים להגיש תביעת תלויים ולא שארים בהתאם לטופס ב.ל. 213.

זכויות בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה


במקרה שבו הנפגע בתאונה נפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה, בני משפחת המבוטח, בין אם היה שכיר או עצמאי, זכאים לקצבה או למענק מהמוסד לביטוח לאומי.
בני המשפחה זכאים לגמלת תלויים, בתנאי שהנפגע נהרג כתוצאה מפגיעה בעבודה שהיא תאונת עבודה או מחלת מקצוע.
בני המשפחה הזכאים לגמלת תלויים הם אלמן או אלמנה וילדים של המבוטח, העונים  על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם העיקרי.
במידה ובני המשפחה אינם עומדים בתנאי הזכאות לקצבת תלויים, ייתכן שיהיו זכאים לקבל הענקה מטעמי צדק.

תביעת עיזבון לנפגעי עבודה  

גמלת/קצבת תלויים מביטוח לאומי, מהי?
גמלת/קצבת תלויים היא סכום כסף שמשולם באמצעות המוסד לביטוח לאומי בכל חודש לבני משפחה מדרגה ראשונה של אדם שנפטר כתוצאה מפגיעת עבודה – מחלת מקצוע או תאונת עבודה.
היא שונה מקצבת שאירים המשולמת לכל אלמנה ויתומים של תושב מדינת ישראל שנפטר ולא משנה מאיזו סיבה.

סכום גמלת/קצבת תלויים גבוה יותר מסכום קצבת שאירים, מכיוון שהוא משולם כאחוז מסוים מן המשכורת של האדם שנפטר. קצבת שאירים משולמת בסכום קבוע לכולם, ללא כל קשר למשכורת הנפטר.

את התביעה לקצבת תלויים יש להגיש לביטוח לאומי עד שנה לאחר מות המבוטח. סכום קצבת התלויים מועבר לחשבון הבנק של הזכאי אחת לחודש.
מקבלי קצבת תלויים יכולים לקבל תוספת השלמת הכנסה במידה והכנסתם נמוכה, אך אינם זכאים לקבל קצבה נוספת, מלבד קצבת ילדים.

מי זכאי להענקה מטעמי צדק?
בני משפחה של נפטר מפגיעה בעבודה שתביעתם לקצבת תלויים נדחתה מסיבות כמו – אי הגשת התביעה לפי ההוראות הנדרשות בחוק, הנפטר לא מילא חובת רישום, הנפטר איחר בתשלום דמי ביטוח או לא שילם.

הטבות הכלולות בקצבה
להלן פירוט קצר אודות ההטבות המוקנות על פי חוק לבני משפחת הנפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה:
boolet המוסד לביטוח לאומי מחויב בתשלום דמי הקבורה של נפגע העבודה שנפטר, במענק פטירה ובשיקום מקצועי של האלמן/ה לסיוע בפרנסתם.
boolet בן/בת הזוג של נפטר מפגיעה בעבודה זכאי למענק פטירה בתנאים מסוימים.יתומים של נפגעי עבודה שאמם/אביהם קיבלו קצבת תלויים, זכאים למענק פטירה גם כשההורה השני נפטר (מכל סיבה שהיא).
boolet ילדים שמקבלים קצבת תלויים או תוספת לקצבה, זכאים לקבל תשלומים בעבור דמי מחייה במידה ועונים על קריטריונים מסוימים.
boolet בנות ובני הנפטר כתוצאה מפגיעת עבודה זכאים לקבל מענק כאשר הם מגיעים לגילאי המצווה.
boolet שיקום מקצועי לאלמן/ה– מי שמקבל קצבת תלויים זכאי למימון מלא של לימודים אקדמאיים ואחרים וגם תמיכה כלכלית בתקופת הלימודים (דמי מחייה, תשלום לציוד לימודי, מקדמת שיקום ודמי נסיעות).
כדי להיות זכאים בשיקום מקצועי יש צורך לעמוד במספר קריטריונים.

עם מות אדם קרוב כתוצאה מפגיעה בעבודה מומלץ לכם להתייעץ עם גורם מקצועי הבקיא בנושא והעשוי  לסייע לכם לקבל את המענקים והקצבאות המגיעים לכם על פי חוק.
הטיפול בנושא מורכב ואורך זמן. קחו בחשבון שהגשת תביעה באופן מקצועי עשויה להוביל לתוצאות אשר יקלו עליכם מבחינה כלכלית ונפשית במהלך שנים רבות נוספות.

 

דילוג לתוכן