עורך דין נזקי גוף

מה זה "נזק גוף"? נזק גוף הינו ביטוי כוללני לנזקים שעלולים להיגרם לגוף האדם ו/או לנפשו עקב פגיעות המתרחשות בחיי היום יום, וזאת באינספור מקומות וסיטואציות.

פגיעות אלו יכולות להתרחש במסגרת תאונת עבודה, תאונת דרכים, תאונה ביתית, תוך כדי פעילות ספורטיבית, עקב צריכת מוצר פגום, עקב רשלנות רפואית, ועוד.

מדובר הן בנזקים פיזיים, והן נזקים נפשיים שעלולים להיגרם לניזוק, כגון עקב טראומה נפשית בה לקה.

מי שנפגע בנזק גוף עקב אירוע שנגרם על ידי גורם מזיק כלשהו, זכאי להגיש תביעת נזיקין במטרה לקבל פיצויים שישיבו את מצבו לקדמותו. כלומר, להשיב אותו למצב בו היה נמצא אלא התרחש האירוע שגרם לו לנזקי הגוף.

פגיעות ונזקי גוף – מה הבסיס לתביעות?

את מי תובעים? ככלל, יש להגיש את תביעת הנזיקין כנגד הגורם המזיק ו/או חברת הביטוח שלו, במידה וישנה כזו.

לדוגמא, במקרה של רשלנות רפואית, התביעה תוגש כנגד הרופא המטפל וחברת הביטוח המקצועי שלו.

במקרה של תאונת עבודה שנגרמה עקב רשלנות המעסיק, התביעה תוגש כנגד המעסיק, וכן בפני המוסד לביטוח לאומי.

במקרה של פגיעה שנגרמה עקב נפילה לבור במדרכה, התביעה תוגש כנגד הרשות המוניציפאלית שאחראית על תקינות המדרכות בתחום השיפוט שלה.

במקרה של תאונת דרכים, התביעה תוגש כנגד החברה שמבטחת בביטוח חובה את הנהג, או כנגד תאגיד קרנית, במידה ואין לנהג ביטוח חובה, או שחברת הביטוח שלו חדלת פירעון, או שהנהג איננו ידוע כמו במקרה של תאונת פגע וברח.

מהם ראשי הנזק בגינם תובעים פיצויים? ככלל, מקובל לחלק את ראשי הנזק שבגינם תובעים פיצויים לשני סוגים עיקריים: ממוניים ולא ממוניים.

נזקי גוף

ראשי הנזק הממוניים מתייחסים לנזקים כספיים שניתן לכמת ולהעריך באופן אריתמטי בהתאם לחסרון הכיס שהם גורמים. מדובר בנזקים בגין הפסדי שכר בעבר ובעתיד, הוצאות רפואיות, דמי נסיעות, תשלום למטפלים סיעודיים, התאמת דיור במידת הצורך, ועוד.

ראשי הנזק הלא ממוניים מתייחסים לנזקים לא כספיים, שאינם מוחשיים, ועל כן לא ניתן לכמת ולהעריך אותם באופן אריתמטי. מדובר בנזקים כגון בגין כאב וסבל, פגיעה באוטונומיה, קיצור תוחלת החיים, ואובדן סיכויי החלמה.

לצורך הגשת תביעה בגין נזק גוף (שלא ארעה במהלך תאונת דרכים) יש להצטייד בחוות דעת רפואית משפטית הערוכה ע"י מומחה רפואי בהתאם לתקנות, שמהווה חלק בלתי נפרד מכתב התביעה.

לתשומת לבך,
משרדנו מטפל בכל קשת תביעות נזקי הגוף ומלווה אתכם למן רגע הפגיעה ועד קבלת הפיצוי הכספי ההולם את נזקיכם. שכר הטרחה נגבה באחוזים מסך הפיצוי שיתקבל. חשוב להיוועץ עם עורך דין שמתמחה בנזקי גוף בסמוך לאחר מועד היווצרות "עילת התביעה" / "אירוע הנזק".

נפגעי נזקי גוף – השלבים

שלב א' – הוכחת התאונה – נבחן את סיכויינו להוכיח את התאונה/האירוע.

אחת ממטרות פגישתנו היא לימוד התאונה/הרשלנות וזאת נעשה בין היתר בעזרת מלוא המסמכים הרלוונטים הקיימים בידיכם. המסמכים הרלוונטים הם – מסמכים רפואיים,
הודעות והודאות שמסרתם ושלחתם למשטרה ולגורמים מטפלים שונים, קבלות בגין הוצאות שהיו לכם, הקלטות במידה וקיימות (למשל במד"א), פרטים של עדים לארוע הנזק
וכל מסמך רלוונטי אחר שיכול לתמוך ולחזק את הגרסה שלכם לקרות התאונה/הרשלנות/האירוע ונסיבותיהם.

בשלב הזה נבחן את היכולת שלנו להוכיח בבית המשפט את ארוע התאונה ונסיבותיה, כאשר במקביל נפנה למוסדות הרפואיים להעתקת מלוא התיקים הרפואיים כדי שדבר לא יעלם מעינינו.

שלב ב' – הוכחת הרשלנות/חבות – לאחר הוכחת התאונה אנו צריכים להוכיח רשלנות / חבות של הגורם הרלוונטי והאחראי לנזק.

יתכנו מקרים מסוימים ובהם ניעזר במומחי בטיחות כדי שיתמכו בטענותינו כי מקום מסוים או התנהגות מסוימת אינם סבירים ומהווים רשלנות רפואית.

שלב ג' – הוכחת הנזק – נזק מוכיחים באמצעות חוות דעת של מומחה רפואי בתחום הרלוונטי בצירוף קבלות (בגין שירותים רפואיים, עזרת צד ג' והוצאות למיניהן), כאשר
פגיעה בשכר מוכיחים באמצעות תלושי שכר ואישורי מעסיקים.

חוות דעתו של המומחה תהווה את הבסיס הרפואי לנכות ולקביעת הנזק בתביעת עו"ד רשלנות רפואית.

שלב ד'– הוכחת הקשר בין התאונה והרשלנות לבין הנזק – צריך להוכיח את הקשר הסיבתי (עובדתי ומשפטי) בין התאונה/הארוע/הרשלנות לבין הנזק.

שלב ה' – כימות הנזק (מבחינה כספית) – מהו גובה הפיצוי המגיע לי? זאת בהתאמה לנפגע הספציפי, לנסיבות התאונה, להוצאות שגרמה ותגרום התאונה/הרשלנות, לגילו של
הנפגע, לשכרו של הנפגע ולתוחלת חייו של הנפגע.

שלב ו'–הגשת תביעה לבית המשפט וניהולה עד לקבלת הפיצוי האופטימלי והמקסימלי מבחינתנו (באמצעות פשרה או פסק דין).

מאמרים מומלצים:
פגיעות ופציעות בשטח ציבורי או הפרטי
פציעות ופגיעות בחו"ל
נשיכות כלבים ואחריות בעלי כלבים