במקומות עבודה רבים קיימת חשיפה רבה לרעש מטריד על בסיס יומיומי. מדובר בעובדים המועסקים במפעלים, נגרים, חשמלאים, מסגרים, עובדים המשתמשים במכשירים חשמליים רועשים, או מועסקים בכל עבודה אחרת הכרוכה בסביבת עבודה רועשת על בסיס קבוע.

חשיפה ממושכת וקבועה למקור רועש עלולה זמן לגרום לפגיעה בלתי הפיכה בשמיעה.

על מנת להגיש תביעת ביטוח לביטוח הלאומי בגין ירידה בשמיעה, כדאי לדעת ולהיערך מראש בהתאם.

עפ"י סע' 84 א' (א') [תיקון התשס"ה (מס' 2] לחוק, המוסד לביטוח לאומי יכיר בליקוי שמיעה ככזה שנגרם כתוצאה מעבודה רק בהתמלא כל התנאים הבאים:

-העובד היה חשוף במקום עבודתו לרעש מתמשך העולה על 85 דציבלים (להלן "רעש מזיק").

-בדיקת השמיעה שנערכה לעובד הראתה כי הוא סובל מירידה בשמיעה בשיעור של 20 דציבל לפחות בכל אחת מן האוזניים.

העובד הגיש את התביעה למוסד לביטוח לאומי תוך 12 חודשים מהיום שבו תועד לראשונה הליקוי הנטען ברשומות הרפואיות ו/או היום שבו לדעת הועדה הרפואית החלה הירידה בשמיעה, המוקדם מביניהם.

-אולם, עם שינוי החוק המגדיר את הקריטריונים הנחוצים להוכחה מסתבר שחובת ההוכחה איננה כה פשוטה.

ירידה בשמיעה

מהי הבעייתיות הנגזרת מן החוק המתייחס לירידה בשמיעה במקום עבודה?

ירידה/פגיעה בשמיעה, במקרים מסויימים, תהיה מחלת מקצוע עליה ניתן לתבוע את ביטוח לאומי כאשר תתקיים זיקה ישירה בין עצם התרחשותה לתחום העיסוק של התובע ובעת מענה על קריטריונים נוספים הקבועים בחוק. (ראו מאמר בנושא "מחלת מקצוע").

ירידה/פגיעה בשמיעה הינה תהליך האורך זמן, לעיתים לא ניתן לגלות אותה תוך שנה בלבד מרגע גילוי הליקוי, יתירה מכך קשה להגדיר תאריך מדויק המעיד כי מרגע זה התרחשה הפגיעה.

-לעיתים העובד לא מודע לבעיה, איננו מבקש טיפול רפואי ואף תפקודו בעבודה לא נפגע. עם גילוי הבעיה, רבים הסיכויים שיהיה זה בחלוף יותר משנה אחת, אז יחול עליה חוק ההתיישנות ולא ניתן יהיה כלל לתבוע.

-ירידה/פגיעה בשמיעה מתרחשת עם העלייה בגיל, לפיכך קיימת חובה להוכיח כי הירידה נגרמה כתוצאה ממאפייני סביבת העבודה אליהם חשוף התובע ולא מסיבות אחרות -דהיינו שהגורם למחלת המקצוע הינו העבודה ולא תחלואה טבעית.

-לעיתים קרובות ירידה בשמיעה שנובעת ממחלת מקצוע מיוחסת לכל מיני גורמים אחרים ולאו דווקא לתנאי העבודה. לכן, לא תמיד ניתן ליחס את הירידה בשמיעה בעת התלונה הראשונה, לחשיפתו של העובד לרעש מזיק.

היות ומדובר בנזק מתמשך לאורך זמן וגם כנזק אותו לא ניתן לגלות באופן מיידי, מומלץ להתייעץ מבעוד מועד, עם עורך דין מומחה לנזקי גוף, "מחלות מקצוע" . זאת במיוחד כשישנו חשש לפגיעה מעבודה ולירידה בשמיעה, כאשר היכולת שלו לעקוב ולבדוק לאורך זמן סביר האם תתכן הגשת תביעה המקנה פיצויים, הינה קריטית במקרים מעין אלו.

משרדנו עומד לרשותכם,

אנו מתמחים בתביעות רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תאונות דרכים ותביעות ביטוח.

טלפון: 03-6135337 פקס: 03-6134158 (מגדלי התאומים 2 ברמת גן – אזור הבורסה).