פעמים רבות כשטסים לטיול וחופשה בחו"ל, אתם מחוסר ידע מוותרים במו"מ לספקי השירותים בישראל ומנסים לחסוך ברכישת פוליסת ביטוח מתאימה, כאשר עריכת הסכם מראש ורכישת ביטוח מתאים תמנע מכם בעתיד היעדר פיצוי בגין הנזקים הגופניים שעלולים להיגרם בחו"ל, בפרט שאלו נזקים קשים.

פגיעות ופציעות בחו"ל – מה חשוב לדעת

קיימות מספר דרכים להגן על זכויותיכם, בפרט אם מדובר בפגיעות ונזקי גוף קשים, המותירים אתכם לאחר מכן נכים. נכות אינה חייבת להיות שיתוק כפי שזו מצטיירת לרובנו, היא יכולה לנבוע משבר קשה ומסובך של הרגל, שלאחריו הינכם מוגבלים בהליכה, נסיעה וביצוע פעולות פשוטות שקודם לכן נראו לכם בסיסיות וטבעיות וכעת הן קשות יותר.

הדרך הפשוטה, הנוחה ביותר, בה התועלת עולה על העלות, הינה לרכוש לעצמכם ביטוח פרטי, שאינו מכסה רק את ההוצאות הרפואיות בחו"ל, אלא בנוסף מקנה לכם פיצוי כספי בעקבות הנכות, מבטיח לכם כיסוי הוצאות שאינן מכוסות באמצעות קופת החולים והביטוח הלאומי, לרבות עזרת מטפל/ת צמוד ועיקר הכיסוי והפיצוי הביטוחי הוא תשלום חודשי קבוע למשך חייכם.

חשוב לשים לב כי רוב פוליסות הביטוח הפרטיות אותן אתם רוכשים, מכסות רק את ההוצאות הרפואיות בחו"ל או מכסות את נזקיכם בעקבות נכות, אלו לרוב יזכו אתכם בסכום פיצוי נמוך יחסית וזאת בהתאם לאופי הנכות, הנגזרת מהסכום הכולל הרשום בפוליסת הביטוח.

בנוסף כדאי לדעת כי הפיצוי הכספי בעקבות ביטוח פרטי שרכשתם לפני הטיול לחו"ל אינו מתקזז עם הפיצוי אותו הינכם זכאים לקבל במידה ותזכו בתביעה משפטית נגד נותן השרות, מארגן הטיול, המדריך בטיול והגורמים עימם התקשרתם בישראל.

פגיעות ופציעות בחו"ל

במידה וארגנתם את החופשה והטיול בעצמכם והזמנתם את השירותים בארץ היעד בחו"ל באמצעות האינטרנט או טלפון ישיר, אז לרוב לא תהיה לכם כל טענה ותביעה אמיתיים כנגד נותני השירותים בישראל, בהם בפועל לא נעזרתם, כי יהיה עליכם להגיש תביעתכם לקבלת פיצוי כספי בגין נזקיכם במדינה בה נפגעתם או הזמנתם את השרות.

הגם שנדמה כי הסיטואציה הראשונה שתוארה לעיל, כי תצטרכו לתבוע מחוץ לישראל נראית מסובכת, יתכן מאוד כי גם אם תזמינו את החופשה או הטיול המאורגן באמצעות סוכנות נסיעות ישראלית ואפילו יהיה לכם מדריך ישראלי שילווה אתכם בטיול המאורגן שלכם מחוץ לישראל, עדיין תסתבכו ותצטרכו להתעסק ולהוכיח בבית המשפט בישראל על פי הדין החל במדינה בה נפגעתם.

לדוגמא, פניתם לחברה המוציאה אל הפועל טיולי אתגרים והזמנתם טיול מאורגן למשך 15 ימים להודו. במהלך הטיול המדריך הישראלי מדריך ומטייל אתכם בהריה הצפוניים של הודו וקבוצתכם הולכת לאיבוד. פגיעתכם הפיזית ארעה במהלך נסיון ההיחלצות ומציאת הדרך חזרה. במקרה שכזה נראה לכאורה כי אין ממש ספק שמי שאחראי לנזקים שלכם הוא המדריך הישראלי שטעה בניווט והחברה הישראלית שמכרה לכם את הטיול בהנחיית המדריך הזה.

אתם סמוכים ובטוחים כי לאחר שנזקיכם יתייצבו תגישו תביעה לבית המשפט בישראל ותטענו כי המדריך פעל ברשלנות, בכך שלא הכיר את המסלול או לא נעזר בגי.פי. אס ועוד טענות משפטיות שעורך דינכם יעלה.

בפועל, מקורה של עוולת הרשלנות הוא בפקודת הנזיקין וזו חלה רק על מקרים המתרחשים בישראל. בית המשפט העליון פסק בהרכב מורחב של שבעה שופטים (בדנ"א 4655/09 נטע לי סקאלר נגד רוני יובינר), כי הדין החל על עניינכם יבחר לפי מקום ביצוע העוולה ועל פיו תתברר האחריות של הגורם לנזקיכם. בפסק הדין בבית המשפט העליון דובר על תאונת דרכים קשה, שהתרחשה בניו-זילנד, שהותירה את התובע נכה 100%.

התובע תבע בישראל את הנהגת הישראלית שנהגה ברכב וגרמה לתאונה עת יצאה לעקיפה מסוכנת. בית המשפט בישראל דחה את תביעת הנפגע ופסק כי במקרה זה אין תחולה לדין הישראלי אלא לדין הניו-זילנדי, המקיים חובת ביטוח ספציפית אותו הנפגע לא רכש ואין בו חיוב אישי של האשם בתאונה.

עכשיו נחזור לדוגמא של הטיול המאורגן בהודו ונניח למשל כי בחוק ההודי לא קיימת עוולת רשלנות או שמדריכי טיולים וחברות טיולים פטורים שם בנסיבות דומות מאחריות, הרי שאז לא תצליחו להוכיח ולזכות בתביעתכם ותיוותרו בלא פיצוי כספי
בעקבות נזקיכם.

לסיכום
כיצד בעצם אתם מונעים מראש היתכנות מצב אבסורדי בו לנזקיכם בחו"ל לא יהיה פיצוי כספי בישראל.

1.אז כפי שציינו בתחילת המאמר עליכם קודם כל לדאוג לרכישת ביטוח פרטי מתאים לנסיעה ולא ביטוח להחזר הוצאות רפואיות בלבד או ביטוח מינימאלי בגין נכות.
2.הדבר השני שעליכם לעשות הוא (א) לדאוג שיהיה ביניכם לבין נותן השרות בישראל הסכם התקשרות ו(ב) שבהסכם זה ירשם, כי בכל סכסוך משפטי באשר הוא ביניכם לבין נותן השירות בישראל יחול הדין הישראלי בבית משפט בישראל (תנאיית שיפוט).

במקרה כזה תהיו מראש מוגנים, כי גם קיים ביניכם הסכם שנכרת בישראל ואז תמיד תוכלו לטעון להפרת חוזה מצד נותן השירותים הישראלי ובנוסף דאגתם בהסכמה להחיל על עניינכם את הדין הישראלי בבית משפט בישראל.

למרות מאזן הכוחות שפעמים רבות נוטה לטובת נותני השירותים בישראל, חשוב שתעמדו על זכויותיכם ולא תוותרו בעניינים אלו ותדאגו שיהיה להם ביטוי בהסכם ביניכם.