תביעת נזיקין תאונת עבודה

עורך דין בתביעת תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה.

במאמר זה נפרט כיצד תוגש תביעת נזיקין תאונת עבודה נגד חברת הביטוח הפרטית ו/או נגד המעסיק ונעמוד על כל האתגרים שמאפיינים את התביעות הללו לאורך הדרך.

תביעת נזיקין תאונת עבודה: לא רק מול הביטוח הלאומי

תאונת עבודה מהווה אירוע שאיש איננו מייחל לו, בוודאי כאשר התאונה גורמת לפגיעה קשה וממושכת, שפוגעת מהיכולת לעבוד ולהתפרנס וייתכן שהותירה גם נכות ואובדן כושר עבודה.

כידוע, כל נפגעי העבודה, לרבות תאונת דרכים שאירעה במהלך או עקב העבודה, בדרך לעבודה או ממנה, מופנים אל המוסד לביטוח הלאומי לקבלת דמי פגיעה.

אם בתום תקופת תשלום דמי הפגיעה עדיין לא ניתן לשוב לעבודה (או שניתן באופן חלקי), נוצרת הזכאות לתבוע קצבת נכות מעבודה.

אלא שהביטוח הלאומי אינו התחנה הסופית והאחרונה שתוגש אליה תביעת תאונת עבודה.

למעשה, נפגעים אלה רשאים לממש גם זכויות נוספות ככל שקיימות להם מכוח החוק, שמתירות את האפשרות לממש פוליסת ביטוח פרטית רלוונטית למקרה וכן להגיש תביעות נזיקין כנגד המעסיק במקרה של עוולת רשלנות או הפרת חובה חקוקה.

תביעת נזיקין תאונת עבודה מול חברת הביטוח הפרטית

חברות הביטוח מציעות מגוון רחב של פוליסות, ביניהן גם ביטוחים רפואיים וביטוחי חיים שונים אותם אפשר לממש בשורה ספציפית של מצבים, כמובן בהתאם למקרים שנכללים באותה הפוליסה.

על פי רוב, נפגעי עבודה יכולים לממש ביטוחי תאונות אישיות, נכות מעבודה ואפילו פוליסת אובדן כושר עבודה.

תביעת ביטוח אובדן כושר עבודה

יחד עם זאת, הפוליסה הבולטת ביותר בקרב הביטוחים הפרטיים תהיה אובדן כושר עבודה ובה נתמקד כעת.

עקרונית, תביעות נזיקין תאונת עבודה שמוגשות לפוליסת אובדן הכושר מאפשרות לקבל פיצויים בהתאם למשך אובדן הכושר (זמני או צמית) ובהתאם לעובדת היותו מלא או חלקי. 

כיום על פי החוק, כל עובד שכיר מבוטח אוטומטית בפוליסת אובדן כושר המתפקדת כרכיב ביטוחי בתוך קרן הפנסיה (קרנות ברירת המחדל, משנת 2008 ואילך).

מלבד קרן הפנסיה, ניתן לתבוע את הפוליסה הפרטית ככל שאדם הצטרף מיוזמתו האישית לביטוח שכזה וכן את פוליסת ביטוח המנהלים ככל שקיימת, שתנאיה מבחינת אובדן הכושר טובים בהרבה מאלו של רכיב קרן הפנסיה.

אתגרים במימוש פוליסת אובדן כושר 

על מנת לקבל את הפיצויים, נדרשת הוכחת אובדן כושר בשיעור של 75% לפחות, המונעת מאותו אדם לעסוק בעבודתו או לחילופין בכל עבודה סבירה אחרת שתואמת את כישוריו, ניסיונו והשכלתו.

תנאי סף אלה מציבים מכשול בלתי עביר בקרב חלק מהתובעים, שיאלצו לגלות בדרך הקשה כיצד מערים עליהם הביטוח קשיים בדרך לקבלת כספם ואף מתנה את התגמול בוודאות מוחלטת לגבי חוסר המסוגלות לעבודה. 

וכך יוצא לא פעם, שתובעים מגישים תביעת נזיקין תאונת עבודה המכילה פגיעה מובהקת באיבר גוף שמונע את היכולת לשוב לעבודה ולהתפרנס, אלא שחברת הביטוח מציגה בפני המבוטח סט שונה של עבודות בהן הוא יוכל לעסוק מכאן והלאה, לרוב בשכר זעום ובתנאים לא מיטביים. 

קיזוז התגמולים בין חברת הביטוח והביטוח הלאומי

עניין נוסף שחשוב להתייחס אליו בתביעת הביטוח הפרטי בגין תאונות עבודה, הוא הקיזוז שחל בין הסכומים ששולמו מהמוסד לביטוח הלאומי לבין אלו שיתקבלו בסופו של דבר מחברת הביטוח.

המדינה איננה מאפשרת כפל בתשלומים ולכן הפיצוי בנסיבות אלה לא יהיה מלא.

לאור זאת, חשוב לפעול בתביעות אלה אך ורק מול עורך דין לענייני נזיקין שיוכל למצות את הזכויות המלאות של נפגע העבודה ולמקסם את סכומי הפיצויים שמגיעים לו מכל אחד מהגורמים. 

תביעת נזיקין תאונת עבודה כלפי המעסיק

הצד השני של תביעות הנזיקין עקב תאונת עבודה מתייחס לחובותיו של המעסיק לשלם פיצויים לעובדיו בהתאם לדין.

פיצויים אלה אינם חלים על כלל תאונות העבודה אלא רק על חלק צר וספציפי מאוד, במסגרתו חלה התרשלות מצד המעסיק או שהוא הפר את חובותיו כלפי העובדים, מה שגרם בפועל לתאונה ולנזקים ממנה.

כך למשל, ייתכן שהמעסיק הוא קבלן, שלא פיקח בפועל על כל דרישות הבטיחות במהלך עבודת הבנייה.

חלק מעובדיו נכחו בשטח ללא קסדה, גם ללא הדרכת בטיחות או אכיפה מוסדרת באתר, מה שגרם לפגיעת ראש חמורה ומצערת מאוד באחד העובדים, שהותירה אותו עם נכות צמיתה של 50%. 

דוגמה נוספת יכולה להיות של מעסיק שלא פעל לתיקון התאורה בתוך מחסן ההפצה שלו, כך ששני מלגזנים באתר התנגשו זה בזה כתוצאה משדה ראייה לקוי.

מכיוון שכיום מכיר החוק גם באירועים של תקיפה מינית בעבודה כתאונת עבודה, מעסיקים שיתגלה כי הפרו את החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה בעקבות אירוע שכזה, חשופים גם כן להגשת תביעת נזיקין תאונת עבודה.

מתי ניתן לתבוע פיצויים מהמעסיק?

כל מעסיק מחויב בחובת הזהירות כלפי עובדיו, כאשר החוק קובע שורה ארוכה של הנחיות בהן נדרש המעסיק לעמוד, כדי להפוך את סביבת העבודה לבטוחה בכל עת.

מעסיקים שהפרו את החוק, פגעו הלכה למעשה בחובת הזהירות בה הם נדרשים לנקוט כלפי עובדיהם.

במקרה כזה, אם חלילה תתרחש תאונת עבודה שתוכר כפגיעת עבודה במוסד לביטוח הלאומי, אזי קיימת עילה לתביעת פיצויים מהמעסיק.

גם במקרים שבהם יצליח העובד להראות כי רשלנות מצד מעסיקו היא זו שגרמה לתאונה ולנזקים ממנה, ניתן יהיה לבסס עילה לתביעת פיצויים.

מצבי רשלנות אינם בהכרח הפרת חובה חקוקה ולעתים יוכלו להיות גם העדר מיקוד, תשומת לב או התייחסות מספקת למצב מסוכן.

למשל, מנהל העבודה מנחה את הטרקטוריסט לכסות את התעלה בעפר, מבלי להבחין כי עדיין ישנו עובד שנמצא בתוכה. 

ביסוס תביעת נזיקין תאונת עבודה מהמעסיק

על מנת לקבל את הפיצויים בגין המקרה, יצטרך התובע להוכיח קשר סיבתי בין ההתרשלות או הפרת החובה החקוקה לבין הנזקים שנגרמו לו בפועל.

נציין כי קשר סיבתי הוא אלמנט קריטי בכל תביעת נזיקין, כך שתהיה לו השפעה גם על החלטת חברת הביטוח הפרטית בבואה לספק פיצויים מהפוליסה וכך גם על החלטת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי.

אם הקשר הסיבתי מבוסס בהצלחה וניתן לקשור בין הכשל, המחדל או ההפרה מצד המעסיק לבין נזקי העובד, בית המשפט יפסוק פיצויים בהתאם.

נציין כי גם הפעם חל קיזוז מהסכום ששולם קודם לכן מהמוסד לביטוח הלאומי. 

אשם תורם בתביעת פיצויים ממעסיק

החלק האחרון וייתכן שגם המאתגר ביותר בהגשת תביעת נזיקין תאונת עבודה נגד המעסיק, הוא האשם התורם של העובד עצמו.

במילים אחרות – בית המשפט לא רק בוחן את אשמת המעסיק בתאונה, אלא גם את כל הפעולות מצד העובד שייתכן וגם הן גרמו במידה מסוימת לתאונה שלו.

למשל: המעסיק לא אכף את נהלי העבודה באתר, אך העובד שהיה עליו לדעת כי אין להסתובב ללא קסדה באתר הבנייה, עשה זאת בכל מקרה.

בהתאם לאחוזי האשם התורם שייפסקו בתביעה, יופחת סכום הפיצויים שהמעסיק ישלם לעובד בפועל.

נפגעתם בתאונת עבודה? זקוקים לייעוץ מקצועי?

משרד עורך דין נזיקין בנו גליקמן מתמחה כ-20 שנים בתחום תאונות העבודה ובמימוש זכויות רפואיות כתוצאה מנזקי גוף.

אנו מזמינים אתכם לפגישה, בה נוכל להעריך את אפשרויות התביעה והיקף הפיצויים ולספק לכם מידע עשיר ומקצועי לנושא. 

 

פוסטים נוספים

Closeup,Woman,Holding,Her,Wrist,Pain,From,Using,Computer,Long

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

תאונות עבודה מוכרות כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה אני רואה לנכון להזהיר אתכם מראש שמדובר בנושאים מורכבים מאוד.  אני לא חושב שניתן באמצעות מאמר אח...
workloss

אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה מתחלקות לשני סוגים עיקריים –  אובדן כושר עבודה בעקבות ארוע תאונתי חד פעמי או אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או אוסף של פ...
Upset driver, stressful situations on road and fast rhythm in modern city

תאונת דרכים בדרך לעבודה – תאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך הביתה מהעבודה? מדובר בנושא מורכב ולכן חשוב לי לחלק את המאמר לכמה חלקים: מהי תאונת עבודה? ומה ההבדל בינ...
wheelchair-908343_640-1-1

הגשת תביעת נכות מהעבודה – המדריך המלא

כיצד מגישים תביעה לנכות בעקבות תאונת עבודה?  וכיצד מגדילים את הפיצוי הפוטנציאלי שלכם?  נדון ב-    ביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה – כיצד מתחילים...
תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
תביעה נגד העירייה

תביעה נגד העירייה: פיצויים / הערכת סיכויי הצלחה

נפילה ברחוב, החלקה בשטחי הפארק, חבלה ממתקן שעשועים או אפילו פציעה משער גינת הכלבים – מה עושים כאשר נפגעים בתאונה שהתרחשה מחוץ לבית? בדרך כלל ה...
דילוג לתוכן