נהיגה ללא ביטוח חובה או ללא רישיון נהיגה

עו״ד בנו גליקמן

נהיגה ללא ביטוח

מדובר בעניין רציני ובעייתי ביותר. אתם נוהגים ברכב שלכם ומוצאים את עצמכם מעורבים בתאונת דרכים, לא עלינו.

הנהג שרכבו נפגע, מבקש את הפרטים שלכם ואז… אתם מוציאים מהתיק את המסמכים ומגלים לתדהמתכם… ששכחתם לחדש את ביטוח החובה לרכב, איבדתם את רישיון הנהיגה או שרישיון הנהיגה שלכם כבר לא בתוקף .

נתתם לבן משפחה את הרכב שלכם והוא ללא רישיון נהיגה – האם אתם אשמים? חבר השאיל לכם רכב ללא ביטוח חובה – מי אשם? ומי יפצה? מה עושים?

נהיגה ללא רישיון נהיגה

סעיף 10(א) לפקודת התעבורה מפרט את האיסור לנהוג בלי רישיון נהיגה: "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר".

תקופת המאסר העומדת לאדם אשר נתפס נוהג ללא רישיון נהיגה עומדת על שנתיים מאסר בפועל, וכן בנוסף שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת מ-3 חודשים.

ריבוי עבירות נהיגה בידי נהגים בלתי מורשים גרם לכך שדין המאסר בפועל תקף כבר מביצוע עבירת נהיגה ראשונה ללא רישיון. לפיכך, הרי הרשעה בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה הינה בבחינת עבירה פלילית.

מעורבות בתאונת דרכים ללא ביטוח חובה

לנהיגה ללא ביטוח חובה עלולות להיות השלכות חמורות ביותר במקרה של מעורבות בתאונת דרכים.

• מלבד הנהג, הרי שנפגעים אחרים רשאים להגיש תביעת פיצויים כנגד "קרנית" – קרן ממשלתית לפיצויי נפגעי תאונות דרכים בגין התאונה שקרתה. לאחר מתן הפיצוי, "קרנית" רשאית לשוב בתביעת שיפוי כנגד הנהג אשר נהג ללא ביטוח חובה. במסגרת תביעה זו תובעת "קרנית" מהנהג, בגין נהיגתו ללא ביטוח, את הכספים אשר היא שילמה לנפגעים.

• הנהג עצמו אינו רשאי להגיש תביעה כנגד ”קרנית” במידה ונהג ללא ביטוח. עם זאת, לעיתים יוכל הנהג להגיש תביעה זו, כאשר הוא נהג ברכב שאינו שלו, אך עליו להוכיח שהוא לא היה מודע (ולא היה יכול לדעת) כי הרכב איננו מבוטח. (לדוגמא, רכב חברה).

• במקרים מסוימים, ניתן להגיש תביעת רשלנות נגד רכב נוסף שהיה מעורב בתאונת הדרכים ולזכות בפיצוי כספי (בגין הנזקים הפיזיים) לנהג.

 

מה אומר סעיף 7 לחוק הפיצויים?

סעיף 7 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע כי בין הנפגעים אשר אינם זכאים לפיצויים לפי חוק זה נמצא מי שנהג ברכב ללא ביטוח, או שהביטוח לא כיסה את השימוש שלהם ברכב. עם זאת, סעיף 7א' קובע שלושה תנאים אשר כאשר הם מתקיימים, גם נהג ללא ביטוח יהיה רשאי להגיש תביעת פיצויים כנגד "קרנית".

• על הנהג לנהוג ברכב עם היתר המחזיק ברכב או הבעלים.

• עליו להוכיח אי ידיעה לגבי היעדרו של הביטוח, על בסיס יסוד סובייקטיבי.

• בית המשפט יבחן מבחינה אובייקטיבית את יסודה של אי סבירות הידיעה.

נהיגה ברכב בזמן פסילה, דינה כנהיגה ללא ביטוח

חשוב לכם לדעת, כי במקרה והייתם מעורבים בתאונת דרכים, וכדי לנסות להימנע מכתב אישום בפועל ובהתאם לנסיבות שצויינו לעיל, עדיין ניתן לפעול במספר מישורים משפטיים עם סיוע של עורך דין תאונות דרכים ולהצליח במקרים מסויימים לשנות את התוצאות המשפטיות הקשות אשר לכאורה ידועות מראש.

כדאי לזכור – אדם הנוהג ללא רישיון או ביטוח חייב ייצוג משפטי כי אחרת ישלם את מלא הכסף לנפגע או ל"קרנית" שתפצה את הנפגע ותתבע אותו.

תרצו לחזור למשהו ספציפי בדף?

תוכן עניינים

צרו קשר:

המומחיות שלנו - השגת הפיצוי המקסימלי בשבילך
דילוג לתוכן