האם חוויתם מצב בו, בעת הליכה תמימה ברחוב, הבחנתם בכלב סורר וזועף, אשר התנפל עליכם או על הילד שלכם, ללא כל התראה מוקדמת?

ננשכתם? מרגישים שנגרם לכם נזק?

כדאי לדעת

פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968‏, מפרטת את סוגי העוולות השונות שניתן לתבוע פיצוי בגינן. על פי הפקודה: "כל הנפגע או הניזוק על ידי עוולה שנעשתה בישראל יהא זכאי לתרופה המפורשת בפקודה מידי עושה העוולה או האחראי לה".

חשוב שתדעו – על בעל הכלב מוטלת אחריות מוחלטת לפצות את מי שננשך על ידי הכלב ואין זה משנה האם הייתה התרשלות כלשהי מטעמו או לא. לעניין זה מספיקה העובדה שנגרם נזק.

חיוב בעל הכלב בפיצוי, גם אם לא הייתה רשלנות מצידו

סעיף 41 א' לפקודה מתייחס במפורש לנזק שנגרם כתוצאה מפגיעת כלב: "בתובענה בשל נזק לגוף שנגרם על ידי כלב, חייב בעליו של הכלב או מי שמחזיק בכלב דרך קבע (להלן – הבעלים) לפצות את הניזוק, ואין נפקא מינה אם הייתה או לא הייתה התרשלות מצדו של הבעלים".

על פי סעיף 41 ג': "בתובענה לפי סימן זה לא תהא הגנה לבעלים, אלא אם כן הנזק נגרם עקב אחד מאלה – (1) התגרות של הניזוק בכלב; (2) תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו; (3) הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים".

מטרת ההחרגות הללו היא למנוע תביעות במקרים בהם הכלב נשך מתוך מנגנון הגנה עצמית עליו או על בעליו (למשל במקרה של תקיפת פורץ על ידי כלב שמירה). בתביעות בהם הכלב גרם לנזק, על הבעלים מוטלת חובת ההוכחה לכך שהם אינם אשמים.

כלב נובח

לא רק נשיכה או תקיפה של כלב מהווה עילה לפיצוי

יודגש כי אין המדובר רק בנשיכה של כלב, אלא כל נזק שעלול להיגרם מתקיפה של כלב, השתוללות או רדיפה – כגון: בהלה, לחץ נפשי ועוד. יתירה מכך, לא נדרש קיומו של מגע פיסי בין הכלב לנפגע כדי להוכיח שאכן נגרם נזק.

מה עושים במקרה של נשיכת כלב?

1. יש לאתר את בעלי הכלב. במידה והכלב מוחזק על ידי בעלים באופן זמני (כדוגמת שכן השומר על הכלב) ניתן לתבוע גם אותו.

2. מומלץ לפנות בדחיפות לקבלת טיפול רפואי, בו תימסר גרסת הפגיעה/נזק – יש לקבל דו"ח כתוב.

3. יש לפנות למשטרה ולהגיש תלונה.

4. מוצע להגיש תלונה גם למשרד הבריאות שכן אם מדובר בנשיכה, יועבר הכלב להסגר של 10 ימים לפחות, כדי לבדוק האם הכלב חלה בכלבת או במחלות אחרות העלולות לסכן או להדביק את הנפגע.

מומלץ לרכז את כל התיעוד הרפואי והמסמכים בגין הפגיעה, על מנת לאפשר הגשת תביעת נזיקין וקבלת פיצויים.

מה קורה במקרה כשמדובר בכלב משוטט? ללא בעלים? מתלבטים ויש לכם שאלות?

משרדנו עומד לרשותכם,

אנו מתמחים בתביעות רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תאונות דרכים ותביעות ביטוח.

טלפון: 03-6135337 פקס: 03-6134158 (מגדלי התאומים 2 ברמת גן – אזור הבורסה).