במידה ונפגעת מנשיכת כלב אז חשוב ביותר לפנות ולקבל טיפול רפואי מיידי ולאתר את בעל הכלב כדי לוודא שהכלב המעורב מחוסר מפני כלבת ולהגיש תלונה לשירותים הווטרינרים.

לא פחות חשוב לדעת שפגיעה מבעל חיים אינה חייבת להיות רק מנשיכה, אלא זו יכולה להתרחש גם מבהלה מבעל החיים, בעקבות קפיצה של בעל החיים עליכם, בעצם כל מקרה בו הכלב מעורב בצורה ישירה או עקיפה בנזק הפיזי שנגרם  – יהיה בעליו אחראי לפצות אתכם.

האחריות הקריטית של בעלי כלבים

אחריות בעליו של כלב ביחס לנזקים שגורם בעל החיים (לאדם, לבעל חיים אחר או לרכוש) הינה כמעט ומוחלטת וקיים סעיף ייחודי בפקודת הנזיקין (ס' 41), המטיל את מלוא האחריות על בעליו של הכלב.

יתכן ויעמדו לזכותו של בעל הכלב שלושתההגנות הקיימות בפקודת הנזיקין(ס' 41ב'):

(1)  התגרות של הניזוק בכלב

(2)  תקיפת הניזוק את הבעלים, את בן זוגו, הורו או ילדו

(3)  הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים

נשיכות כלבים ואחריות בעלי כלבים

כפי שציינו, תשומת לבכם כי מסגרת אחריות בעלי הכלבים הינה רחבה ביותר וכי בית המשפט חייב זה מכבר בעליו של כלב שהיה סגור בחצר ביתו אבל פגע באדם שהציץ מעבר לגדר הבית לשלם פיצוי כספי לנפגע, כי לפי פסיקת בית המשפט גדר הבית לא הייתה גבוהה מספיק.

בנוסף, בית המשפט חייב בעליו של כלב לשלם פיצוי לנפגע שרק נבהל מהכלב ונפל כי הכלב לא היה קשור וכך הלאה, כאשר קשת האחריות והחבות של בעליו של הכלב הינה רחבה מאוד.

המלצתנו החמה לבעלי הכלבים לרכוש ביטוח מתאים או לכל הפחות לוודא כי במסגרת הביטוח הקיים על הנכס שלכם (אחריות כלפי צד ג'), נזקים שיגרום כלבם מבוטחים כי אחרת יתכן ותצטרכו לשלם מכיסכם כספים רבים לנפגע/ים.