ביטוח תאונות אישיות

עורך דין נזקי גוף

ביטוח תאונות אישיות נועד על מנת לפצות את המבוטח בגין אירוע פתאומי, בלתי צפוי וחד פעמי, אשר גרם לפציעתו או למותו. המקרים המכוסים על ידי מגוון  הקיימות כיום עשויים לכלול פציעות, כוויות, שברים, אשפוז ועוד – כאמור, כתוצאה מנפילה, חבלה או אירוע אחר, בלתי צפוי כאמור, שבעטיו נגרמה חבלה למבוטח. ניתן לרכוש פוליסת ביטוח תאונות אישיות כהרחבה לפוליסה קיימת אחרת (למשל אובדן כושר עבודה או ביטוח חיים) או כפוליסה העומדת בפני עצמה.

יש לציין כי הפיצוי אשר ניתן למבוטח בביטוח תאונות אישיות אינו בהכרח סותר קבלת תגמולים במקביל מהמוסד לביטוח לאומי, מצדדים שלישיים ומכל פוליסה אחרת.

 

מהו הפיצוי לו זכאי המבוטח במקרה של תאונה?

במקרים של אובדן תפקוד, או אובדן כושר עבודה זמני, ובלבד שהפגיעה בהם עולה על 25% ולאחר תקופת אכשרה אשר מצוינת בפוליסה, מעניקות פוליסות מסוימות פיצוי יומי או שבועי.

בגין כוויות ושברים שאירעו כתוצאה מתאונה, זכאים המבוטחים להחזר הוצאות אשר נגרמו להם בעטיה. בין ההוצאות ניתן למנות טיפולי פיזיותרפיה פרטיים או בהסדר עם חברת הביטוח, הוצאות בגין פינוי אמבולנס ועוד.

בגין אשפוז בבית חולים, זכאי המבוטח לפיצוי יומי עבור כל יום בו היה מאושפז, ללא קשר להוצאות אשר נגרמו לו בעטיה של התאונה.

במקרים של נכות מתאונה, זכאי המבוטח לרוב לחלק היחסי של גובה הכיסוי הביטוחי. למשל במידה והפוליסה מכסה 500,000 ₪ ונותרת בעקבות תאונה עם נכות בשיעור של 10%, אזי לרוב הפיצוי בפרק הנכות יעמוד על 50,000 ₪.

 

מהו הפיצוי אשר ניתן ליורשי המבוטח במקרה של מוות?

קיימת אפשרות לרכוש כיסוי למקרה מוות במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות. במקרה בו המבוטח נפטר כתוצאה ממקרה הביטוח, מועבר פיצוי חד פעמי בגובה הכיסוי אשר רכש המבוטח אל המוטבים בפוליסה. במידה והמבוטח לא קבע מיהם המוטבים, יועבר הכסף ליורשי המבוטח על פי צוואה אשר השאיר, או על פי הדין.

 

מי רשאי למכור פוליסת ביטוח תאונות אישיות?

בחודש יוני 2020, פורסם כי ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, קבע הוראות אשר מסדירות לראשונה את ענף ביטוח התאונות האישיות. הסיבה המרכזית לכך היא שימוש של חברות הביטוח בשיטות מכירה אגרסיביות ומטעות לעתים, אשר הותירו מבוטחים אשר רכשו פוליסה ללא מענה הולם בקרות מקרה ביטוח. ההוראה המרכזית היא שפוליסות ביטוח תאונות אישיות תימכר אך ורק על ידי בעלי רישיון מתאים. כמו כן, קבע הממונה  כי צירוף לביטוח תאונות אישיות ייעשה בהליך מכירה נפרד ולא כחלק מצירוף המבוטח לפוליסה אחרת, לאור כשלים שהתגלו בתהליכי המכירה. לא פחות חשוב מכך, נקבעה הגדרה ברורה וחד משמעית למונח "תאונה", אשר נועדה למנוע פרשנויות שונות ו"אותיות קטנות" אשר הותירו מבוטחים רבים ללא מענה. במסגרת זו נקבעו תנאים מקיפים ואחידים לפוליסה בסיסית לתאונות אישיות, שנועדו להבטיח מענה הולם למבוטחים. כמו כן, נקבע כי יהא על המבוטח לתת הסכמתו מידי שנתיים לחידוש הפוליסה, וכן שופר מנגנון יישוב התביעות בפוליסות הללו באופן בו יתבסס על חוות דעת רפואית בלבד, על מנת למנוע פיצוי נמוך ממה שמגיע למבוטח. בנוסף הוחלט כי יינתן משקל לקביעת חוות דעת מטעם המוסד לביטוח לאומי במידה ולמבוטח נקבעו אחוזי נכות.

ככל שאתם נתקלים בכשלים וקשיים בתהליך הגשת התביעה ומיצוי הזכויות מול חברת הביטוח, משרדנו עומד לרשותכם ולעזרתכם.

פוסטים נוספים

Closeup,Woman,Holding,Her,Wrist,Pain,From,Using,Computer,Long

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

תאונות עבודה מוכרות כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה אני רואה לנכון להזהיר אתכם מראש שמדובר בנושאים מורכבים מאוד.  אני לא חושב שניתן באמצעות מאמר אח...
workloss

אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה מתחלקות לשני סוגים עיקריים –  אובדן כושר עבודה בעקבות ארוע תאונתי חד פעמי או אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או אוסף של פ...
Upset driver, stressful situations on road and fast rhythm in modern city

תאונת דרכים בדרך לעבודה – תאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך הביתה מהעבודה? מדובר בנושא מורכב ולכן חשוב לי לחלק את המאמר לכמה חלקים: מהי תאונת עבודה? ומה ההבדל בינ...
wheelchair-908343_640-1-1

הגשת תביעת נכות מהעבודה – המדריך המלא

כיצד מגישים תביעה לנכות בעקבות תאונת עבודה?  וכיצד מגדילים את הפיצוי הפוטנציאלי שלכם?  נדון ב-    ביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה – כיצד מתחילים...
תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
עורך דין בתביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה. במאמר זה נפרט כיצד תוגש תב...
דילוג לתוכן