מה עושים במקרה וננשכתם על ידי כלב?

עו״ד בנו גליקמן

עורך דין נשיכת כלב

תביעת נזיקין בגין נשיכת כלב

תביעת נזיקין בגין נשיכת כלב מתרחשת כאשר כלב זר תוקף אדם באופן שמותיר אחריו נזק רפואי, מבלי שהננשך התגרה בכלב הנושך, בבעליו או משפחתו או הסיג גבול בנכסיהם. אז באילו מקרים ניתן לתבוע, כיצד לבסס את התביעה ומתי צריך לפנות לעורך דין?

חובתם החוקית של בעלי כלבים

פקודת הנזיקין (סעיף 41 א') קובעת כי כל בעל כלב משמש כאחראי הישיר למעשיו והתנהגותו. כתוצאה מאחריות זו, הבעלים ישמש כאחראי בכל מקרה שבו כלבו נשך אדם או חיה אחרת. כאשר מדובר באדם שננשך, באפשרותו להגיש תביעת נזיקין בגין נשיכת כלב הדורשת מבעליו פיצוי כספי.

להבדיל מהגשת תביעות נזיקין אחרות בהן נדרשת הוכחה להתרשלות מצד הגורם המזיק, בתביעות מהסוג הזה אין צורך בהוכחה שכזו על מנת לקבל את הפיצוי.

מה בעצם החוק אומר לגבי החזקת כלבים?

חשוב לדעת כי במדינת ישראל ישנו "חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (התשס"ג-2002)" המחייב בעלי כלבים במספר דברים:

1. רישיון אחזקה
החל מגיל 3 חודשים כל כלב חייב ברישיון, אותו מסדרים דרך העירייה או הרשות המקומית. בעל הכלב נדרש לשלם אגרה ולחדש את הרישיון מדי שנה.

2. חיסון
כל כלב חייב בחיסון כלבת שנתי. ישנן מועצות מקומיות אשר מחייבות חיסונים נוספים קבועים. קבלת רישיון אחזקה מותנית בין היתר בקבלת חיסון כלבת.

3. סימון בשבב תת עורי
המכיל את פרטי הבעלים. קבלת רישיון אחזקה מותנית בין היתר בסימון בשבב תת עורי.

4. החזקה ברצועה בעת טיול בחוץ
הבעלים חייב לטייל עם הכלב כאשר זה מוחזק ברצועה, ולא משוחרר באופן חופשי.

5. רישום אצל ווטרינר
כל כלב חייב להיות רשום בצורה מסודרת אצל ווטרינר מורשה.

אי קיום של אחד מהתנאים הללו בעת הנשיכה (וכמובן באופן כללי), עשוי להיות רלוונטי במידה ותחליטו להגיש תביעה כנגד הבעלים של הכלב שנשך אתכם. עורך דין נזקי גוף המתמחה בתחום המשפטי והרפואי כאחד, יידע לכוון אתכם לאורך התהליך וכמובן לייצג אתכם משפטית, על מנת שהתביעה תתקבל ותוכלו לקבל פיצוי על הנזקים אשר נגרמו לכם בעקבות הנשיכה.

מתי בעליו של כלב נושך איננו חייב בפיצוי כלפי הננשך?

סעיף 41 ב' לפקודת הנזיקין קובע גם את ההגנות החוקיות שמגיעות לבעליו או למחזיקו של הכלב הנושך, אשר בהתקיימותן לא חלה חובת הפיצויים:

  • כאשר הננשך התגרה מלכתחילה בכלב הנושך
  • כאשר הננשך תקף את בעליו של הכלב, את זוגתו, הוריו או ילדיו
  • כאשר הננשך היווה מסיג גבול בשטח מקרקעין השייך לבעל הכלב

די באחד התנאים הללו על מנת שלא תחול זכאות לפיצוי מצד מחזיק הכלב או בעליו של הכלב. יחד עם זאת, כל מקרה לגופו ולכן ככל שנגרם נזק כתוצאה מנשיכת כלב, מומלץ לפנות בהקדם אל עורך דין דיני נזיקין על מנת לבחון את היתכנות וכדאיות התביעה.

כיצד לפעול במקרה של נשיכת כלב?

כמובן שפיצוי לא יכול לחול על מקרים שאין מהם ראיות מתאימות ולכן חשוב לאסוף אותן כבר במועד הנשיכה עצמה, בייחוד כאשר המפגש עם הכלב הנושך התרחש בסביבה ריקה מאדם.

  • קבלת פרטי בעליו של הכלב, לרבות שמו המלא, מספר תעודת הזהות, כתובתו ומספר הטלפון שלו.
  • צילום של מוקדי הנשיכה מכמה זוויות או בתנאי תאורה משתנים, באופן ברור ומפורט ככל שניתן.
  • פינוי לקבלת טיפול רפואי בהקדם האפשרי, לרבות מסירת גרסה מלאה ומקיפה בנוגע לפגיעות, הכאבים והשתלשלות האירועים לרופא המטפל.
  • דיווח בהקדם האפשרי גם למחלקה הווטרינרית של אזור המגורים אודות הנשיכה.
  • פנייה למשטרה והגשת תלונה נגד המחזיק או הבעלים של הכלב הנושך.

נשיכה מכלב: איך תובעים ומתי?

החוק קובע כי ניתן להגיש תביעה בגין נשיכת כלב ללא שום קשר לפרק הזמן שבו הכלב נמצא אצל בעליו או מחזיק הכלב. הדבר הכרחי לציון שכן בעל הכלב הנושך עשוי לטעון מאוחר יותר כי בשל העובדה שהכלב זה עתה אומץ, או שאפילו נמצא באומנה, פוטר אותו מאחריות שכן הוא איננו בעליו.

הדבר מופיע בפסיקה לאור מקרים שבהם ניסו בעלי כלבים שנתבעו להתנער מאחריותם בנסיבות שכאלה. באותם מקרים קבע בית המשפט כי גם כאשר אדם מחליט לאסוף כלב תועה כדי לספק לו לילה מוגן מפני קור וגשמים וגם אם הוא בוחר שלא לאמץ אותו – כל עוד הכלב בחזקתו הוא יישא בכל אחריות לנזקים שאותו כלב גרם.

הפסיקה מכילה גם מקרים שבהם אדם נס על נפשו בעוד כלב תוקפן רודף אחריו, מה שגרם לו ליפול ולהיחבל. גם במקרים אלה ניתן להגיש תביעת נזיקין בגין פגיעה מכלב, אף ללא מגע פיזי בין אותו נפגע לכלב.

אשם תורם בתביעות נזיקין בגין נשיכת כלב

מה דינה של תביעה שבה אישה התקרבה עם כלבתה באופן מודע לכלב מסוג רוטוויילר, שנמנה עם רשימת הכלבים המסוכנים, שלא היה קשור ברצועה ושלא היה לו זמם, שעה שגם כלבתה שלה לא הייתה קשורה?

מדובר במקרה שבו אישה יצאה לטיול ערב שגרתי עם הכלבה שלה וננשכה על ידי כלב ברגלה. על פניו, אותה נפגעת בהחלט אמורה לקבל פיצוי כספי, שכן ננשכה על ידי כלב שאיננו קשור ברצועה ושאיננו חובש זמם על פיו. אלא שבית המשפט פסק כי משום שהתקרבה באופן מודע לאותו הכלב, כאשר גם כלבתה איננה קשורה, הדבר הוביל לתגרה בין שני הכלבים וכתוצאה מכך נגרמה הנשיכה, אותה תובעת נטלה בפועל על עצמה סיכון בלתי סביר, ולכן נקבע לה מה שמכונה בחוק: "אשם תורם".

מהו אשם תורם? כאשר גם לנפגע הייתה אחריות מסוימת לפגיעתו שלו, ייתכן שבית המשפט יפסוק את חלק אחריותו האישי למקרה, מה שמפחית בפועל מגובה הפיצויים. במקרה שלפנינו, האשם התורם של התובעת הננשכת נקבע בשיעור 25%, מה שהפחית את סכום זה מהפיצויים שבעלי הכלב נדרש לשלם לה – 24,000 שקלים במקום 32,000 שקלים במקור.

במקרה נוסף, אדם טייל עם כלבו כאשר לפתע וללא כל התראה התנפל על השניים כלב נוסף ללא רצועה וללא מחסום פה. אותו כלב מתנפל התמקד בכלבו של התובע, אך בעקבות ההתגוששות ביניהם הטיחו גם אותו לקרקע כשהוא נופל בצורה גרועה ביותר על גבו. משהגיש הנפגע תביעת נזיקין בגין נשיכת כלב, התגלה כי גם כלבו האישי טייל בפועל ללא רצועה וללא מחסום פה, מה שמטיל עליו אשם תורם בשיעור של 30%. כתוצאה מהאשם התורם, הופחת סכום הפיצויים בתביעה זו מ-129,000 שקלים ל-89,000 שקלים.

פעולות נדרשות מצד עורך דין נזיקין

כאשר אדם נפגע כתוצאה ממעשיו של כלב אחר, עליו בראש ובראשונה לאתר את בעליו, מה שלעתים מסתמן כאתגר מורכב. על מנת לעשות זאת, יהיה צורך לפנות לעורך דין בנושא כדי לקבל כלים ודרכים לאיתור הבעלים על פי חוק ולאמת את זהותו במטרה להגיש תביעה.

כמובן שהטיפול המקצועי מצד עורך הדין רק מתחיל בנקודה זו, שכן עליו לבסס, ככל יתר התביעות בנזקי גוף, את הנזקים והפרת חובת האחריות מצד הבעלים שגרמה להם. מכיוון שלעתים הקשר בין הנזקים לתקיפת הכלב אינו מובהק ואף עשוי להתרחש מצב שבו הבעלים של הכלב נמלט מהמקום, חשוב מאוד לאסוף את כל הראיות כבר מרגע התקיפה ולפעול כמה שיותר מהר לאיתור הבעלים, אם נטש את המקום או שסירב למסור פרטים.

גם התיעוד הרפואי הוא בעל משקל משמעותי ביותר לתביעה, שכן בלעדיו לא ניתן לקשור סיבתית בין התקיפה והנזק וכן לא ניתן לתבוע הוצאות על הטיפול הרפואי או כל מצב אחר כמו נכות רפואית. ולכן גם אדם שננשך אך סובר שאין שום צורך להתפנות משום שניתן לחבוש את הפצע לבד, מוכרח לגשת לקבלת הטיפול באותו הרגע.

אם יעשה זאת בדיעבד משהנזק יתברר כחמור יותר, ייתכן שתביעתו לאחר מכן תידחה. בנוסף, יש לגבות את כל הנזק הרפואי שנגרם על ידי מומחה רפואי מתאים למישור הפגיעה ושכותב חוות דעת רפואית מקצועית המוגשת יחד עם תביעת הנזיקין לבית המשפט.

ננשכתם על ידי כלב? בדקו את זכאותכם לתבוע

בסופו של יום, ככל שחוויתם תקיפה מצד כלב, אתם זכאים לפנות לעורך דין נזיקין ולהגיש תביעת נזיקין בגין נשיכת כלב. תביעה זו תבחן את הקשר הסיבתי מהמקרה, כמו גם את האשם התורם אם היה קיים ותעמוד על היקף הפיצויים המתאים. להתייעצות ולהכוונה בנושא, אנא פנו למשרדנו ונעניק לכם את הייצוג המקצועי והמסור ביותר.

תרצו לחזור למשהו ספציפי בדף?

תוכן עניינים

צרו קשר:

המומחיות שלנו - השגת הפיצוי המקסימלי בשבילך
דילוג לתוכן