צירוף נכויות מתאונות עבודה

קורה שבמהלך החיים אנו נפגעים בזמנים שונים במספר תאונות עבודה ובגין חלק מן התאונות קבעו הוועדות הרפואיות השונות נכויות שונות ומינימאליות ובגין חלק אחר של התאונות לא נקבעו נכויות.

מה לעשות כאשר לא מזכים אדם זכאי עבור צירוף נכויות מתאונות?

מה ניתן לעשות למשל במקרה בו הנכויות שנקבעו בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה) אינן מזכות אתכם בגמלה חודשית אבל שילובן של כל הנכויות יחדיו משפיע באופן מכריע ומשמעותי על חייכם?

לשם כך חוקק ס’ 121 לחוק הביטוח הלאומי, ובשילוב עם תקנה 12 בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ניתן לפנות לביטוח הלאומי (נפגעי עבודה).

צירוף נכויות מתאונות

נסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן – דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה
עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג’ החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, “הכנסה” – כמשמעותה בסעיף 98 (ב) לחוק;

(2)   צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה

(א)   קיצבה במקום מענק

(ב)   דרגת נכות כאמור בתקנה 16

כאשר הפגיעה בכושר העבודה וההשתכרות נפגעת בשלבים וכמובן בקשר ישיר לתאונות העבודה השונות או הנכויות השונות אלו הם המקרים הקלאסיים שמאפשרים בנסיבות מסוימות
לפנות לביטוח הלאומי ולבקש וועדה כוללת (“וועדה מסכמת”) ביחס לכלל תאונות העבודה שלכם.

בוועדה רפואית זו יבחנו מלוא הפרמטרים כדי לבחון אפשרות של צירוף הנכויות וכך תוגדל הנכות הכוללת מתאונות עבודה באופן שיגדיל או יתן לכם קצבה כספית המשתלמת מדי חודש.

הבחינה לרוב תתמקד באופי והסוג המצטבר של הנכויות שלכם והאם נפגע במידה ניכרת כושר ההשתכרות שלכם שמבחינת “אגף נפגעי עבודה” מבטא את הפגיעה בכושר התפקודי שלכם.

בהתאם לתקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי השאלה שעל הוועדה לבחון ולדון בה היא – האם הירידה בהכנסות החודשיות שלכם נובעת מאופי הנכויות ובעיקר מצירופן יחדיו?

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות

פוסטים בנושא

תסמונת אשרמן ורשלנות רפואית

מהי תסמונת אשרמן? תסמונת אשרמן מאופיינת בהיווצרות צלקות והידבקויות בחלל הרחם ולעתים בחצוצרות, עד כדי חסימה מלאה ועקרות מכאנית. התסמונת עלולה לנבוע הן מביצוע כושל…

רשלנות רפואית בביצוע הפסקת הריון

להפסקת הריון יזומה סיבות שונות. הסיבות הללו עשויות להיות סיבות רפואיות, כגון מומים בעובר או סיכון לבריאותה ולחייה של האם, וכן סיבות אשר נובעות מחוסר…

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות