צירוף נכויות מתאונות עבודה

פיצווים בתאונת עבודה

קורה שבמהלך החיים אנו נפגעים בזמנים שונים במספר תאונות עבודה ובגין חלק מן התאונות קבעו הוועדות הרפואיות השונות נכויות שונות ומינימאליות ובגין חלק אחר של התאונות לא נקבעו נכויות.

מה לעשות כאשר לא מזכים אדם זכאי עבור צירוף נכויות מתאונות?

מה ניתן לעשות למשל במקרה בו הנכויות שנקבעו בוועדות הרפואיות של הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה) אינן מזכות אתכם בגמלה חודשית אבל שילובן של כל הנכויות יחדיו משפיע באופן מכריע ומשמעותי על חייכם?

לשם כך חוקק ס' 121 לחוק הביטוח הלאומי, ובשילוב עם תקנה 12 בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) ניתן לפנות לביטוח הלאומי (נפגעי עבודה).

 

נסיבות שלפיהן תובא בחשבון נכות מעבודה קודמת לצורך הגדלת דרגת נכות מעבודה של נכה עבודה לפי סעיף 121 לחוק (להלן – דרגת הנכות המצטברת) הן אלה:

(1) כתוצאה מהאופי המצטבר של הנכויות צמצם נכה מעבודה בדרך קבע את הכנסתו מעבודה או ממשלח-יד ב-50% או יותר לעומת הכנסתו הממוצעת ברבע השנה שקדם ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה
עקב הפגיעה בעבודה האחרונה או ליום שבו חלה לאחרונה לפי סימן ג' החמרה בדרגת הנכות שעליה הוגשה התביעה לצירוף הנכויות; בפסקה זו, "הכנסה" – כמשמעותה בסעיף 98 (ב) לחוק;

(2)   צירוף דרגות הנכות מעבודה עשוי לזכות את הנכה באחת מאלה

(א)   קיצבה במקום מענק

(ב)   דרגת נכות כאמור בתקנה 16

כאשר הפגיעה בכושר העבודה וההשתכרות נפגעת בשלבים וכמובן בקשר ישיר לתאונות העבודה השונות או הנכויות השונות אלו הם המקרים הקלאסיים שמאפשרים בנסיבות מסוימות
לפנות לביטוח הלאומי ולבקש וועדה כוללת ("וועדה מסכמת") ביחס לכלל תאונות העבודה שלכם.

בוועדה רפואית זו יבחנו מלוא הפרמטרים כדי לבחון אפשרות של צירוף הנכויות וכך תוגדל הנכות הכוללת מתאונות עבודה באופן שיגדיל או יתן לכם קצבה כספית המשתלמת מדי חודש.

הבחינה לרוב תתמקד באופי והסוג המצטבר של הנכויות שלכם והאם נפגע במידה ניכרת כושר ההשתכרות שלכם שמבחינת "אגף נפגעי עבודה" מבטא את הפגיעה בכושר התפקודי שלכם.

בהתאם לתקנה 12 לתקנות הביטוח הלאומי השאלה שעל הוועדה לבחון ולדון בה היא – האם הירידה בהכנסות החודשיות שלכם נובעת מאופי הנכויות ובעיקר מצירופן יחדיו?

פוסטים נוספים

Closeup,Woman,Holding,Her,Wrist,Pain,From,Using,Computer,Long

מחלות מקצוע ומיקרוטראומה

תאונות עבודה מוכרות כמחלת מקצוע או מיקרוטראומה אני רואה לנכון להזהיר אתכם מראש שמדובר בנושאים מורכבים מאוד.  אני לא חושב שניתן באמצעות מאמר אח...
workloss

אובדן כושר עבודה

תביעות אובדן כושר עבודה מתחלקות לשני סוגים עיקריים –  אובדן כושר עבודה בעקבות ארוע תאונתי חד פעמי או אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או אוסף של פ...
Upset driver, stressful situations on road and fast rhythm in modern city

תאונת דרכים בדרך לעבודה – תאונת דרכים בדרך הביתה מהעבודה

נפגעתם בתאונת דרכים בדרך לעבודה או בדרך הביתה מהעבודה? מדובר בנושא מורכב ולכן חשוב לי לחלק את המאמר לכמה חלקים: מהי תאונת עבודה? ומה ההבדל בינ...
wheelchair-908343_640-1-1

הגשת תביעת נכות מהעבודה – המדריך המלא

כיצד מגישים תביעה לנכות בעקבות תאונת עבודה?  וכיצד מגדילים את הפיצוי הפוטנציאלי שלכם?  נדון ב-    ביטוח לאומי תביעת נכות מעבודה – כיצד מתחילים...
תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
עורך דין בתביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה. במאמר זה נפרט כיצד תוגש תב...
דילוג לתוכן