אנחנו שומעים לא פעם על נשים וגברים שפנו לקבלת טיפול קוסמטי כזה או אחר, כאשר בסופו של דבר נגרמו להם נזקים חיצוניים, פנימיים ונפשיים המלווים בעגמת נפש רבה לאורך שנים.

סוגי נזקים וחובת הפעולה של המטפל

ניתוח אף שלא צלח, טיפול פנים אשר גרם לכוויות ונזק, הסרת שיער בלייזר, שגרמה לנזקים בעור, הזרקת סיליקון שגרמה לשטפי דם, כאבים, התקשות במקום ההזרקה ועוד אינספור דוגמאות.

על פי החוק, כל בעל מקצוע המעניק שירות בישראל מחויב כלפי לקוחותיו לנהוג באופן אשר עולה בקנה אחד עם הנהוג והמקובל בתחום בו הוא עוסק.

על פי סעיף 35 לפקודת הנזיקין, מוטלת על כל אדם החובה לפעול כאדם סביר ונבון בנסיבות העניין. חובה זו, כאשר היא מופרת, עלולה לגרום לנזקים שונים. הפרתה של החובה מקימה אפוא את יסודותיה של עוולת הרשלנות.

טיפול קוסמטי

חובת הזהירות והסכמה מדעת

טיפולים קוסמטיים מציבים את חובת הזהירות של מי שמעניק את הטיפול כרף גבוה עליו יש להקפיד, לרבות מתן הסבר מקיף למטופל על אופן הטיפול העתיד להתבצע והסיכונים הכרוכים בו.

לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לכך.

בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, מתוארת ההסכמה מדעת באופן הבא – "מטפל לא ייתן למטופל טיפול רפואי ללא קבלת הסכמה מדעת לפי הוראות חוק זה. הסכמה מדעת מעידה על כך שהמטופל קיבל החלטה לפנות לטיפול המדובר מתוך גמירות דעת ולאחר שניתן לו המידע הרפואי הרלבנטי (לרבות הדיאגנוזה, הפרוגנוזה, תיאור ההליך, הסיכונים הכרוכים בו, תופעות לוואי, כאבים צפויים וכדומה)".

על המטפל לנקוט בכל האמצעים הסבירים, לרבות נקיטת כל אמצעי הזהירות על מנת להימנע מפעולות העלולות לגרום נזק למטופל.

לשם קבלת הסכמה מדעת, ימסור המטפל למטופל מידע רפואי הדרוש לו, באורח סביר, כדי לאפשר לו להחליט אם להסכים לטיפול המוצע.

 

מה יכלול המידע הרפואי?

(1) אבחנה (הדיאגנוזה) וסמכות (הפרוגנוזה) אודות מצבו הרפואי של המטופל.

(2) תיאור המהות, ההליך, המטרה, התועלת הצפויה והסיכויים של הטיפול המוצע.

(3) הסיכונים הכרוכים בטיפול המוצע, לרבות תופעות לוואי, כאב ואי נוחות.

(4) סיכויים וסיכונים של טיפולים רפואיים חלופיים או של העדר טיפול רפואי.

(5) עובדת היות הטיפול בעל אופי חדשני.

חוויתם טיפול קוסמטי או התערבות כלשהיא אשר גרמו לכם לנזקים? אל תמתינו.

מעוניינים לדעת כיצד לפעול, אילו מסמכים יש לאסוף? כיצד מגישים תביעה?

 

משרדנו עומד לרשותכם,

אנו מתמחים בתביעות רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תאונות דרכים ותביעות ביטוח.

טלפון: 03-6135337 פקס: 03-6134158 (מגדלי התאומים 2 ברמת גן – אזור הבורסה).