זכויות העובד בתאונת עבודה

עורך דין נזקי גוף

נפגעתם בתאונת עבודה? זה הזמן לדעת את זכויותיכם!

זכויות העובד בתאונת עבודה הן הגדרה כוללת לכל הזכויות הביטוחיות המוקנות מתוקף חוק הביטוח לאומי וזאת לצד מספר לא מבוטל של זכויות תעסוקתיות. בשורות שלפניכם תוכלו למצוא מידע מפורט על זכויות העובד בתאונת עבודה.

דמי פגיעה לנפגע עבודה

חוק הביטוח הלאומי קובע כי כל מבוטח שנפגע מתאונת עבודה יהא זכאי לתשלום דמי פגיעה כפיצוי על אובדן שכר/הכנסה, וזאת בכפוף להצגת אישור רפואי המעיד על כך שהוא אינו מסוגל לעבוד בעבודתו ו/או בכל עבודה אחרת המתאימה לו.

דמי הפגיעה משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי והם מחושבים על פי שיעור של 75% מהכנסותיו של העובד בשלושת החודשים שקדמו למועד הפגיעה בגינה הוא הפסיק את עבודתו, לחלק ב-90. תשלום דמי הפגיעה ניתן לכל היותר לתקופה של עד 13 שבועות וזאת בכפוף לקביעת אובדן כושר עבודה מבחינת ביטוח לאומי.

 

קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה

נפגעי תאונות עבודה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מעבודה ו/או מענק נכות מעבודה, וזאת בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה להם על ידי הוועדות הרפואיות הפועלות מטעם המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין שהגשת תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, תטופל רק במקרים בהם הוגשה קודם לכן תביעה לקבלת דמי פגיעה לנפגעי עבודה.

גובה קצבת הנכות נקבעת בהתאם לדרגת הנכות, כאשר מענק נכות הינו מענק חד פעמי השווה לקצבת נכת חודשית כפול 43. חשוב לציין שנפגעי תאונות עבודה אשר קיבלו מענק נכות ובעקבות החמרה במצבם הועלתה דרכת הנכות שלהם לשיעור של 20% ומעלה (דרגת נכות המזכה בקצבת נכות חודשית), יהיו זכאים לקצבה חודשית ממנה ינוכה סכום המענק.

זכויות תעסוקתיות לאחר תאונת עבודה

ימי מחלה

נפגעי תאונות עבודה רשאים להמשיך את תקופת המחלה גם לאחר הימים במהלכם הם היו זכאים לקבלת דמי פגיעה (עד 91 ימי עבודה) וזאת על חשבון ימי המחלה הצבורים להם שטרם נוצלו.

במידת הצורך, העובדים רשאים גם לצאת לחופשה ללא תשלום באישור ובהסכמת המעסיק. חשוב לציין שבמהלך התקופה בה העובד מקבל דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, המעסיק אינו רשאי לנכות ימי מחלה צבורים הנזקפים לזכותו של העובד.

ביטוח פנסיוני

אף על פי שאין חובה להמשך הפקדות לביטוח פנסיוני במהלך התקופה בה העובד מצוי בתקופת אי כושר עבודה, חשוב לדעת שלאורך כל תקופת ההיעדרות, נשמרים לעובד כל הכיסויים הביטוחיים להם הוא זכאי בתכנית הפנסיונית, לרבות, רצף ביטוחי.

פיטורים

במהלך התקופה בה העובד זכאי לקבלת דמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי, למעסיק עומדת האפשרות להודיע לעובד על פיטוריו, וזאת בכפוף לקיומו של הליך שימוע. מנגד, במקרים בהם העובד מצוי בחופשת מחלה בתשלום לא ניתן לפטרו לאורך כל התקופה.

עורך דין תאונות עבודה ונזקי גוף

חשוב לציין שעל פי סעיף 2/7 לחוק פיצוי פיטורים, נקבע כי הזכות לפיצויי פיטורים תעשה על בסיס רציפות בעבודה גם במקרים בהם חלה הפסקת עבודה בגין התאונה, ולכן, העובד יהא זכאי לתשלום פיצויים גם בגין הוותק אותו הוא צבר במהלך תקופת היעדרותו וזאת לתקופה של עד 30 יום לכל שנת עבודה.

צבירת ימי חופשה שנתית

על פי חוק, העובד אינו זכאי לתקופת ימי חופשה לאורך התקופה בה הוא נעדר ממקום עבודתו עקב תאונה עבודה. יחד עם זאת, העובד יהא זכאי לצבירת מכסת ימי החופשה השנתית במלואה באחד מהמקרים הבאים:

1. בכל המקרים בהם יחסי העובד- מעביד התקיימו לאורך כל השנה בה התרחשה תאונה העבודה (בתנאי שהעובד נמצא נוכח במקום עבודתו לאורך כ-200 ימי עבודה באותה השנה).

2. בכל אותם מקרים בהם יחסי העובד- מעביד התקיימו רק חלק מהשנה (בתנאי שהעובד נמצא נוכח במקום עבודה לאורך כ-240 ימי עבודה באותה השנה).

שינוי משרה ו/או הגדרת תפקיד

במקרים בהם העובד מסוגל לחזור למקום עבודתו אך בהיקף שעות קצר יותר, העובד והמעסיק רשאים להגדיר מסגרת חדשה לתפקיד אותו ימלא העובד. במקרים בהם המעסיק לא יכול להמשיך להעסיק את העובד בתנאים החדשים, העובד יהא רשאי להתפטר ממקום עבודתו בדין מפוטר עם מלוא הזכויות המגיעות לו.

זכויות העובד בתאונת עבודה – כיצד תוכלו להגן על מלוא זכויותיכם?

רשימת הזכויות המופיעה לעיל, הינה רשימה חלקית של מכלול הזכויות הנזקפות לנפגעי תאונות עבודה. על מנת להגן על מלוא זכויותיכם, אנו ממליצים לכם להיוועץ בהקדם האפשרי עם עורך דין תאונת עבודה המתמחה בהליכי מיצוי זכויות ביטוח לאומי וזכויות תעסוקתיות כאחד.

ככל שתקדימו להיוועץ עם עו”ד מקצועי ומנוסה, כך תוכלו להבטיח לעצמכם הגנה מלאה על מלוא זכויותיכם, וכל זאת תוך הגשת תביעות ביטוחיות הכוללות בין היתר: תביעה לקבלת דמי פגיעה ותביעה לקבלת גמלת נכות ו/או מענק נכות, וזאת לצד תביעות ביטוח כנגד חברת הביטוח המבטחת את מקום העבודה.

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות

פוסטים בנושא

על שמירת רשומות רפואיות במרפאות וחשיבותן

מהי רשומה רפואית? רשומות רפואיות כוללות את המידע הרלוונטי אודות המטופלים, לרבות היסטוריה רפואית, טיפולי עבר ותלונות קודמות, מצב רפואי נוכחי, מסמכים ובדיקות (כולל צילומים,…

רשלנות רפואית בפסיכיאטריה

“תשע עשיריות של אושרנו מבוססות על בריאותנו” (ארתור שופנהאואר), ברור שבריאות איתנה היא דבר חשוב ומהותי לחיים ארוכים ותקינים, אך סביר להניח שהרוב מתכוונים לבריאות…

רשלנות רפואית קורונה

  בתקופה האחרונה, החלו להתעורר שאלות בנוגע לרשלנות רפואית וקורונה. הסוגיה קפצה למודעות הציבור בעקבות מקרה טראגי שבו מטופל נותק ממכונת הנשמה מבלי שאיש מהצוות…

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות