ביטוח עבודות קבלניות – ביטוח ואחריות

הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות אינן אחידות ודבר שנראה כהבדל זניח בנוסח הפוליסה עשוי להתגלות כבעל משמעות כספית לא מבוטלת ביום פקודה והתביעה נגד חברתכם.

הפוליסות הקבלניות מורכבות מארבעה פרקים עיקריים

פרק א’ – ביטוח הרכוש.
פרק ב’ – פרק ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג’).
פרק ג’ – ביטוח אחריות מעבידים – במרבית המקרים אך לא בכולם.
פרק ד’ – ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח עבודות קבלניות

כידוע, קיימות פוליסות נפרדות לביטוח צד ג’ וביטוח אחריות מעבידים. ההבדלים העיקריים בין הפוליסות הנפרדות ההלו שאינן ספציפיות לקבלנים לבין הפוליסה הקבלנית נובע מהתאמת הביטוח לצרכי הפרויקט:

תקופת הביטוח –  פוליסות הביטוח הסטנדרטיות מוגבלת לשנה אחת אם אפשרות לחידוש אוטומטי. בפוליסה הקבלנית, תקופת הביטוח אמורה להתחיל במועד תחילת הסיכון באתר העבודה ולהסתיים עם השלמת הפרויקט. כלומר, תקופת הביטוח בפוליסה הקבלנית תקבע למשך מספר שנים או מספר חודשים, לפי מועד תחילת הפרויקט והזמן הדרוש להשלמתו של הפרויקט המבוטח.

תקופת הבדק – במרבית הפוליסות הקבלניות תקופת הביטוח נמשכת גם לאחר סיום הפרויקט למשך תקופת הבדק או תקופת התחזוקה הנקובה בפוליסה שהיא לרוב פועל יוצא של ההסכם ביניכם לבין היזם או קבלן המשנה.

שכר עבודה – בביטוח אחריות מעבידים לפי הפוליסה הקבלנית הפרמיה אינה נקבעת לפי השכר המשולם לעובדים אלא לפי ערך הפרויקט לאחר השלמתו.

אחריות צולבת – ביטוח צד ג’ לפי הפוליסה הקבלנית כולל במרבית המקרים סעיף “אחריות צולבת” המאפשר למבוטח אחד (למשל המזמין) לתבוע מבוטח אחר לפי אותה הפוליסה (למשל קבלן).
ביטוח צד ג’ לפי הפוליסה הקבלנית אינו כולל בדרך כלל סייגים (הכלולים בכל ביטוח צד ג’ רגיל) לעניין אחריותו המקצועית של הקבלן ואחריות המוצר.

סוגי הפוליסות הקיימות –  פוליסה ייעודית לפרויקט ופוליסת הצהרתית המכסה את כל העבודות עליהן הצהיר המבוטח בשנת הביטוח, לפי מנגנון מתן ההצהרות שנקבע בפוליסה. תקופת הביטוח לכל פרויקט תהיה שונה משנה אחת.

כמו שבעולם הבניה מדוברת ומוכרת “שפת הבניה” כך גם “בעולם הביטוח והמשפט” מדברים בשפות ייחודיות שאינן מוכרות ומובנות לרוב הציבור. שפות הביטוח והמשפט קשות להבנה למי שאינו חיי ומדבר אותן על בסיס יום יומי ולשם כך אנו פה, על מנת לסייע לכם להבין את גישת ועמדת חברות הביטוח והנפגעים השונים – כדי שגם אתם תוכלו להתמודד איתם ומולם.

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות

פוסטים בנושא

רשלנות רפואית בסרטן השד

סרטן השד היא מחלה ממארת השכיחה ביותר בישראל ותוקפת בעיקר נשים. למעלה מ-5000 נשים חולות במחלה מדי שנה. נשים מעל גיל 50 מהוות כ-80% מכלל…

רשלנות רפואית בניתוחי הגדלת חזה

רשלנות רפואית בניתוחי הגדלת חזה ניתוחים להגדלת החזה נחשבים לפופולריים במיוחד בישראל. הגדלת החזה נעשית באמצעות הכנסת שתלים לשדיים. ישנם סוגים שונים של שתלים, לדוגמה:…

עו"ד בנו גליקמן

לפגישת ייעוץ
ללא התחייבות