ביטוח עבודות קבלניות – ביטוח ואחריות

מחלקת מקצוע

הפוליסות לביטוח עבודות קבלניות אינן אחידות ודבר שנראה כהבדל זניח בנוסח הפוליסה עשוי להתגלות כבעל משמעות כספית לא מבוטלת ביום פקודה והתביעה נגד חברתכם.

הפוליסות הקבלניות מורכבות מארבעה פרקים עיקריים

פרק א' – ביטוח הרכוש.
פרק ב' – פרק ביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי (צד ג').
פרק ג' – ביטוח אחריות מעבידים – במרבית המקרים אך לא בכולם.
פרק ד' – ביטוח אחריות מקצועית.

ביטוח עבודות קבלניות

כידוע, קיימות פוליסות נפרדות לביטוח צד ג' וביטוח אחריות מעבידים. ההבדלים העיקריים בין הפוליסות הנפרדות ההלו שאינן ספציפיות לקבלנים לבין הפוליסה הקבלנית נובע מהתאמת הביטוח לצרכי הפרויקט:

תקופת הביטוח –  פוליסות הביטוח הסטנדרטיות מוגבלת לשנה אחת אם אפשרות לחידוש אוטומטי. בפוליסה הקבלנית, תקופת הביטוח אמורה להתחיל במועד תחילת הסיכון באתר העבודה ולהסתיים עם השלמת הפרויקט. כלומר, תקופת הביטוח בפוליסה הקבלנית תקבע למשך מספר שנים או מספר חודשים, לפי מועד תחילת הפרויקט והזמן הדרוש להשלמתו של הפרויקט המבוטח.

תקופת הבדק – במרבית הפוליסות הקבלניות תקופת הביטוח נמשכת גם לאחר סיום הפרויקט למשך תקופת הבדק או תקופת התחזוקה הנקובה בפוליסה שהיא לרוב פועל יוצא של ההסכם ביניכם לבין היזם או קבלן המשנה.

שכר עבודה – בביטוח אחריות מעבידים לפי הפוליסה הקבלנית הפרמיה אינה נקבעת לפי השכר המשולם לעובדים אלא לפי ערך הפרויקט לאחר השלמתו.

אחריות צולבת – ביטוח צד ג' לפי הפוליסה הקבלנית כולל במרבית המקרים סעיף "אחריות צולבת" המאפשר למבוטח אחד (למשל המזמין) לתבוע מבוטח אחר לפי אותה הפוליסה (למשל קבלן).
ביטוח צד ג' לפי הפוליסה הקבלנית אינו כולל בדרך כלל סייגים (הכלולים בכל ביטוח צד ג' רגיל) לעניין אחריותו המקצועית של הקבלן ואחריות המוצר.

סוגי הפוליסות הקיימות –  פוליסה ייעודית לפרויקט ופוליסת הצהרתית המכסה את כל העבודות עליהן הצהיר המבוטח בשנת הביטוח, לפי מנגנון מתן ההצהרות שנקבע בפוליסה. תקופת הביטוח לכל פרויקט תהיה שונה משנה אחת.

כמו שבעולם הבניה מדוברת ומוכרת "שפת הבניה" כך גם "בעולם הביטוח והמשפט" מדברים בשפות ייחודיות שאינן מוכרות ומובנות לרוב הציבור. שפות הביטוח והמשפט קשות להבנה למי שאינו חיי ומדבר אותן על בסיס יום יומי ולשם כך אנו פה, על מנת לסייע לכם להבין את גישת ועמדת חברות הביטוח והנפגעים השונים – כדי שגם אתם תוכלו להתמודד איתם ומולם.

פוסטים נוספים

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות

סרטן, התקף לב, מחלת כבד או אפילו השתלת איברים – כל אלו עשויים לזכות מבוטח בהגשת תביעת ביטוח מחלות קשות, שתעניק לו תגמול כספי וחד פעמי על מנת ל...
עורך דין בתביעת תאונת עבודה

תביעת נזיקין תאונת עבודה

מלבד חבילת התגמולים שמגיעה לנפגעי העבודה מהמוסד לביטוח הלאומי, קיימים עוד מספר גורמים מפצים שניתן לתבוע בגין המקרה. במאמר זה נפרט כיצד תוגש תב...
תביעה נגד העירייה

תביעה נגד העירייה: פיצויים / הערכת סיכויי הצלחה

נפילה ברחוב, החלקה בשטחי הפארק, חבלה ממתקן שעשועים או אפילו פציעה משער גינת הכלבים – מה עושים כאשר נפגעים בתאונה שהתרחשה מחוץ לבית? בדרך כלל ה...
פיצווים בתאונת עבודה

תאונת אופנוע, חוקים ופיצויים!

רוכבי אופנוע חשופים יותר, ממוגנים פחות ומעורבים בתאונות דרכים בתדירות גבוהה. אם עברתם תאונת אופנוע ונפגעתם, אתם צריכים לברר על זכאותכם לפיצויי...
accident-g094cd8d3d_640

פיצויים בתאונות אוטובוס

תאונת אוטובוס והדרך לקבל פיצויים אם נסעתם בתחבורה ציבורית ועברתם תאונת אוטובוס בתור נוסעים, או אם אוטובוס פגע בכם, כדאי לכם לבדוק האם אתם זכאי...
טביעה, נפילה או פגיעה כללית בבריכה: מגיע לכם פיצויים

טביעה, נפילה או פגיעה כללית בבריכה: מגיע לכם פיצויים

בריכה זה מקום נפלא לבילוי, הנאה וספורט והציפייה הם מטרת בואנו לבריכת השחייה, היא הפקת תועלות. מנגד, הבריכה הינו מקום שמטבעו מזמן סכנות והחלקות...
דילוג לתוכן