רובכם בוודאי חושבים שהכל כבר ידוע וכולנו מודעים לזכויותינו כנפגעי תאונות דרכים. בפועל, בדברים שכאלו לא ניתן להסתמך על תחושות ואני יכול לומר מניסיוני, לאחר טיפול באלפי נפגעים, כי רוב ציבור הנהגים והמשתמשים בכלי התחבורה בכלל לא יודע להבדיל בין פוליסת ביטוח חובה לבין פוליסת ביטוח צד ג’ או ביטוח מקיף.

מה הם העקרונות החשובים לנפגעים בתאונות דרכים?

מה שחשוב בקצרה לדעת אודות חוק הפיצויים לנפגעים שזקוקים לעורך דין תאונת דרכים,, הוא כי מדובר בחוק סוציאלי המסדיר באופן קל ויעיל את שיעור הפיצוי הכספי המגיע לנפגעי תאונת דרכים, וזאת על מנת שיוכלו (ככל הניתן) לחזור למצבם התפקודי/רפואי כפי שזה היה לפני תאונת הדרכים.
פוליסת הביטוח המבטחת את נזקיכם ואת נזקיהם הפיזיים והנפשיים של נפגעים אחרים – למשל נוסעים או הולכי רגל – היא פוליסת ביטוח חובה. כשמה כן היא, פוליסת חובה ואסור על פי חוק לנהוג בכלי תחבורה בלעדיה. מטרת הפוליסה היא חלוקת הנזקים בין כלל המבוטחים ולא להטילם באופן בלעדי על האשם בתאונת הדרכים.

 

וכעת, להלן שלושת עקרונות הזהב לנפגע בתאונת דרכים:
1.אם מדובר בתאונה עצמית ולא הוזמנה משטרה למקום התאונה או שלא הוזמנה מד”א אז חשוב ביותר לנסות ולאתר עדים ברחוב או בסביבת התאונה וזאת כדי שבבוא היום לא תצטרכו להתאמץ ולהוכיח כי התאונה אמיתית ולא המצאה לצורך קבלת פיצוי כספי שלא כדין.
2. חשוב לדווח על התאונה באופן מיידי לסוכן או לחברת הביטוח ולמשטרת ישראל וזאת כדי שהדיווח על התאונה יהיה קיים בזמן אמת ולא שנה לאחר מכן בעקבות המלצה של עורך הדין שלכם.
3. ככל שיש צורך, חשוב לפנות באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי ולוודא כי במסגרת הטיפול הרפואי נרשמים הדברים באופן נכון ומדויק, דהיינו כי נפגעתם בתאונת דרכים ולא בשום צורה אחרת.
ככל שיהיו עדים ורישומים בזמן אמת אז המחלוקת היחידה שתהיה לכם אל מול חברת הביטוח היא כמה כסף כפיצוי על חברת הביטוח לשלם לכם. נקודת המוצא של חברות הביטוח היא שעל הנפגע להוכיח בראיות של ממש את התרחשות התאונה בפרט שמדובר בתאונות עצמאיות בלא עדים.

 

ככל שיהיו עדים ורישומים בזמן אמת אז המחלוקת היחידה שתהיה לכם אל מול חברת הביטוח היא כמה כסף כפיצוי על חברת הביטוח לשלם לכם. נקודת המוצא של חברות הביטוח היא שעל הנפגע להוכיח בראיות של ממש את התרחשות התאונה בפרט שמדובר בתאונות עצמאיות בלא עדים.

 

תקלו על עצמכם באמצעות עקרונות זהב אלו להוכיח ולהראות לחברות הביטוח את אמיתות התאונה וטענותיכם, כך שהמחלוקת היחידה שתיוותר תתייחס רק לשיעור הפיצוי הכספי המגיע לכם.