אם לא נפגעתם מרכב חולף אז קשה יחסית להגדיר תאונת דרכים – גם החוק עצמו מגדיר "תאונת דרכים" בכל כך הרבה אופנים שבבתי המשפט השונים בארץ קיימות פסיקות סותרות וכאשר העניין מגיע לבית המשפט העליון, תמיד מתחילים מהגדרות החוק כי אלו סבוכות ולא תמיד ברורות, כך שלשופטי בית המפשט העליון מרחב רחב לפרשנות החוק.

אני בכוונה מניח פה את הגדרות תאונת הדרכים והשימוש ברכב כפי שאלו מופיעים בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים כדי שתיווכחו בעצמכם, כי אפילו חניה ברכב במקום אסור יכולה להיחשב כתאונת דרכים ברכב שלכם, כי פגיעה תוך כדי כניסה ויציאה מהרכב היא תאונת דרכים – אם נפל עליכם דבר מה מהרכב הדבר יכול להיחשב כתאונת דרכים – גם החלפת גלגל ברכב יכולה בנסיבות מסוימות להיחשב כתאונת דרכים וכך הלאה.

מהי תאונת דרכים?

איזה אירוע נחשב כתאונת דרכים?

"תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחרשהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המיכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמורלא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי;

"שימוש ברכב מנועי" – נסיעה ברכב, כניסה לתוכו או ירידה ממנו, החנייתו, דחיפתו או גרירתו, טיפול-דרך או תיקון-דרך ברכב, שנעשה בידי המשתמש בו או בידי אדם אחר שלא במסגרת עבודתו, לרבות הידרדרות או התהפכות של הרכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה וכן הינתקות או נפילה כאמור מרכב עומד או חונה, שלא תוך כדי טיפולו של אדם ברכב במסגרת עבודתו ולמעט טעינתו של מטען או פריקתו, כשהרכב עומד;

המעניין והחשוב מהגדרות החוק הוא שהבסיס לקביעה האם מדובר בתאונת דרכים, לא קשור בהכרח לסוג או אופי הפעולה במהלכה נפגעתם אלא לרוב בוחנים האם הפעולה הזאת קשורה לנסיעה ברכב או לשימוש אחר בואבל שימוש כזה המפורט בחוק. כאשר מדובר בהפעלת הכוח המכני של הרכב אז מתייחסים לכלי רכב בעלי שימוש כפול – גם לנסיעה וגם לעבודה (למשל מנופים, מערבלי בטון, מלגזות וכו').